Tävling inför bostadsprojekt

Lund En markanvisningstävling ska genomföras för en del av Södra Råbylund där bland annat bostäder för nyanlända ingår i planerna.

Området på 17 500 kvadratmeter ligger mellan Dalbyvägen och Pilgrimsvägen och bedöms kunna ge plats för mellan 150 och 200 bostäder.

Kommunstyrelsen har nu gett tekniska nämnden i uppdrag att genomföra tävlingen.
En av utgångspunkterna är kort produktionstid men samtidigt ställs krav på god gestaltning.
I förutsättningarna ingår att 50 procent av de kommande bostäderna ska utgöras av hyresrätter medan återstoden kan vara bostadsrätter eller äganderätter.
Av hyresrätterna ska kommunen erbjudas att hyra 30 procent för sociala ändamål, framför allt för personer som fått uppehållstillstånd och anvisats Lund.

Bostäderna som erbjuds kommunen ska dessutom vara jämnt fördelade i området för att underlätta integration.
Priset för marken föreslås bli 3 100 kronor per kvadratmeter för bostadsrätter och 2 000 kronor kvadratmetern för hyresrätter.

Priset baseras på tidigare försäljningar samt det stora intresse som visats för köp av mark i Södra Råbylund.
En ny detaljplan krävs för projektet och den ska tas fram i samarbete mellan kommunen och den aktör som vinner markanvisningstävlingen.

Dagens fråga

Betalar du tv-licens?

Loading ... Loading ...

Tv

×