Stopp för pipstopp efter rökinspektion

MALMÖ När miljöförvaltningen gjorde en oanmäld inspektion fann man 94 vattenpipor i lokalen.
Ägaren menar att lokalen endast är för rökande medlemmar. Det tycker inte miljöförvaltningen och har nu beslutat om rökförbud.

I slutet av augusti gjorde miljöförvaltningens inspektörer en oanmäld inspektion av en samlingslokal i Sofielund.
Ägaren förklarade att lokalen ska vara en mötesplats där man kan äta, röka vattenpipa och erbjudas underhållning vid högtider och att den drivs genom en ideell förening med runt 500 medlemmar.
Varje medlem, förklarade han, får ta med sig två gäster för två besök innan gästerna måste välja om de själva ska bli medlemmar – eller låta bli.
Inspektörerna noterade att det i lokalerna fanns ett kafé som sålde mat och dryck – och ”vattenpipsessioner.” I lokalen räknade man till sammanlagt 94 vattenpipor, 70 av dem var förberedda för rökning.

Ägarens invändningar till trots om medlemskap så bedömer förvaltningen att lokalen är en offentlig lokal. Lokalen är öppen för allmänheten och dessutom serveras det livsmedel i den.
”Enligt tobakslagen får man inte röka i lokaler där allmänheten har tillträde eller där livsmedel serveras. Detta gäller all typ av rökning, såväl cigaretter som vattenpipa, oberoende om man röker örter eller tobak med nikotin”, skriver inspektörerna.
De har nu beslutat om ett rökförbud för lokalen. Inget rökande av vare sig tobak eller örter får förekomma, i annat fall riskerar ägaren att få betala 30 000 kronor varje gång som förbudet överträds.

Dagens fråga

Sparar du på vattnet hemma i sommar?

Loading ... Loading ...

Tv

×