Nytt försök med trevåningshus

ESLÖV BA Bygg Fastigheter AB har arbetat om ett förslag om att bygga ett nytt flerbostadshus på Storgatan 5 nära järnvägsstationen.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gav i mars rivningslov för ett affärshus där, samt bygglov för ett nytt flerbostadshus på fastigheten Grosshandlaren 5.
Det tänkta nybygget överklagades av Trafikverket som fick rätt av Länsstyrelsen Skåne och senare av mark- och miljödomstolen.

Domstolen delade Länsstyrelsens bedömning att de planerade takkuporna i nybygget enligt de tidigare bygglovshandlingarna innebar att en extra våning skapades, och att detta inte kunde ses som en liten avvikelse.
Nu har BA Bygg arbetat om planerna, vilka politikerna i nämnden godkände vid senaste sammanträdet.
Det nya bostadshuset kommer att innehålla tio lägenheter i tre våningar och ha samma fasadlängd mot Storgatan som det befintliga huset som rivs.
Arean för de planerade lägenheterna på husets vind har krympts. De motsvarar nu cirka 49 procent av byggnadsarean. Bostäderna på vinden är alltså planenliga. De gamla detaljplanerna för hela Eslövs centrum medger inte att lägenheter byggs på mer än 50 procent av vindarna.
Politikerna har varit beredda att se mellan fingrarna med det eftersom Eslöv behöver många smålägenheter.
De nya planerna avviker något från detaljplanen vad gäller andra saker, bland annat avseende en ny mur mot spårområdet som ligger på prickad mark och närheten till grannfastigheten.
Lennart Andersson

Dagens fråga

Lånar du ibland böcker på biblioteket?

Loading ... Loading ...
×