Krav från butik upp i domstolen

Lund Tvisten mellan Ica Tornet och kommunen om skadestånd på grund av vägavstängningar närmar sig domstolsprövning, drygt två år efter att butiken började rapportera om problem.

Mark- och miljödomstolen har nu satt ut tid för huvudförhandlingen, som ska genomföras i Helsingborg den 4 oktober.
Ica Tornet kräver sammanlagt drygt 630 000 kronor för uteblivna intäkter i samband med gatuarbeten under två perioder.
Problemen började i mitten av september 2015 då Uardavägen utanför butiken stängdes av.
Enligt butikens företrädare uppstod ett försäljningstapp på drygt tio procent under perioden 14-23 september i och med att bilburna kunder fick svårt att ta sig dit.
Kommunen krävdes sedan på drygt 126 000 kronor i skadestånd men kommunen avvisade kraven.
I november 2015 gjordes en ny vägavstängning i närheten av butiken, vid Sölvegatan och Neversvägen, och den kvarstod under flera månader.
Det innebar ett nytt skadeståndskrav, på mer än en halv miljon kronor, utifrån beräknad omsättning.
Men kommunen bestred även det kravet och med hjälp av advokat lämnade Icahandlaren därför in en stämning hos mark- och miljödomstolen.
Kommunens hållning är att det inte finns något samband mellan vägavstängningarna och butikens ekonomiska utveckling.

Dagens fråga

Sparar du på vattnet hemma i sommar?

Loading ... Loading ...

Tv

×