Från början var det tänkt att det nya området Ängsbyn (markerat med rött) skulle rymma sex hyreshus med över hundra lägenheter. Men framtida grannar har protesterat. Skiss: Sjöbo kommun

Förslag om 112 bostäder revideras

Sjöbo Sjöbohem har planerat att bygga sex hus med totalt cirka 112 bostäder vid Ängsgården.
Men nu backar politikerna i samhällsbyggnadsnämnden efter kritik från närboende. Troligen bantas det ner till hälften.

Sjöbohem har reserverat en tomt på cirka 7 900 kvadratmeter av kommunen som ligger öster om äldreboendet Ängsgården och väster om byggföretaget NBI:s lokaler längs Sandbäcksvägen. En detaljplan som möjliggör cirka 112 lägenheter och en tillbyggnad av Ängsgården med cirka 30-40 mindre lägenheter i ett hus med tre våningar har varit ute på samråd under perioden februari-mars, men på samhällsbyggnadsnämndens sammanträde på tisdagen beslutade politikerna att förslaget ska göras om.

Byggföretaget NBI har i ett yttrandet angett att de är kritiska till att bostäderna hamnar för nära deras lokaler. De närmast belägna bostäderna idag ligger 110 meter ifrån industrifastigheten. Några av de planerade bostäderna kan komma att hamna 30-40 meter ifrån fastigheten.

Företaget befarar även att de planerade bostäderna kan hindra möjligheterna att bygga ut i framtiden.
Men enligt Carl-Anders Lillås (KD), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden är det kritik från boende som gör att förslaget skickas tillbaka till stadsbyggnadsförvaltningen för revidering av antalet byggrätter.
– När samrådstiden var avslutad blev nämnden kontaktad av en företrädare för boende utanför samrådskretsen som hörts och förde fram synpunkter.

Även en namninsamling med drygt 120 underskrifter lämnades in och det ledde enligt Carl-Anders Lillås till en diskussion i arbetsutskottet om hur de skulle gå vidare med planförslaget.
– Vi tycker att vi som nämnd ska lyssna, vi sitter ju för våra invånare. Därför tar vi det här hellre en runda till.
Förslaget beskriver sex lägenhetshus med fyra våningar. Carl-Anders Lillås säger att det till exempel kan bli aktuellt att ta bort tre hus. Det skulle då kunna innebära att de drygt hundra lägenheterna minskas till hälften och att det i stället byggs bostäder på andra ställen i byn.
– Men det är något som förvaltningen får titta på. Det är ett sätt att lösa frågan om bostäder.

Det reviderade planförslaget beräknas vara klart för beslut i oktober-november.
Enligt Joel Thuvesson, chef på stadsbyggnadsförvaltningen, kan planen antas tidigast till våren.
– Om det inte blir några överklaganden kan byggstart ske sommaren, hösten 2018 och de första bostäderna kan stå klara 2019, säger Morgan Johansson, vd på Sjöbohem.

Läs mer:

Dagens fråga

Lånar du ibland böcker på biblioteket?

Loading ... Loading ...
×