Förmånscyklar för kommunanställda

Lund I syfte att främja hälsa och miljö kommer kommunens anställda snart att erbjudas förmånscyklar. I vilken utformning är fortfarande oklart.

Förslaget presenterades genom en skrivelse från S och MP. Det alternativ som de initiativtagande partierna förordar innebär att ett företag specialiserat på den här typen av verksamhet anlitas och att förmånscykel erbjuds den anställde med bruttolöneavdrag.
Bruttolöneavdrag innebär att arbetsgivaravgiften för arbetsgivaren minskar, liksom den skattepliktiga lönen för den anställde, samtidigt som förmånen är skattefri.
Avtalen är tänkta att löpa över tre år och sedan kan den anställde lämna tillbaka cykeln eller köpa loss den.
Kommunens roll blir endast att tillhandahålla personallistor och registrera bruttolöneavdraget.
I sin skrivelse pekade förslagsställarna bland annat på att systemet är i linje med kommunens ambition att vara en attraktiv, miljövänlig och hälsobefrämjande arbetsgivare.
Dessutom bedöms förmånscyklar bidra till att målen i programmet för ekologisk hållbar utveckling, LundaEko II, uppnås.
Under beredningen av ärendet har erfarenheter från kommuner och regioner som redan infört systemet, som Jönköping, Linköping och Region Halland, tagits till vara.

En slutsats är att omfattningen under första året blir 1 000-1 600 cyklar, om cirka 8 300 kommunanställda erbjuds förmånen.
I Borås har resvanorna undersökts och tydliga skillnader jämfört med tidigare har då påvisats.
Här minskade andelen pendlingsresor med bil med ungefär 30 procent samtidigt som cykelresorna ökade med 160 procent.
En annan variant av förslaget är att kommunen ska ordna med personalrabatter hos lokala cykelhandlare.
Kommunstyrelsen skulle under måndagskvällen behandla cykelärendet, men då det uppstod tveksamheter kring vad exakt för konsekvenser de respektive förslagen skulle innebära beslutade man att återremittera ärendet och fatta ett beslut senast i december.
Enligt ordförande Anders Almgren (S) är samtliga partier positiva till idéen. Det är bara själva utformningen som kräver närmre beskrivning.

Dagens fråga

Betalar du tv-licens?

Loading ... Loading ...

Tv

×