Kristian och Malin Åsberg, här med två av de fem barnen, Gustaf och Beata, bjuder i samarbete med Hjärups byalag in alla intresserade till öppet hus mellan klockan 14 och 16 på lördag för att fira att gården fyller 200 år. Foto: MARIANNE PERNBRO
Nutid möter forntid. Runstenen från omkring 1000-talet är också Hjärups enda Pokemonstop.
Kristian och Malin Åsberg, här med Gustaf som är yngst i familjen, flyttade in på Stenshögsgård 2013.
Kronolänsman Gustaf Runstedt byggde huset 1817.

Firar gårdens 200 år

HJÄRUP Stenshögs gård i Hjärup fyller 200 år och det vill familjen Åsberg, som flyttade in här 2013, fira med öppet hus.
På lördag den 16 september 14-16 är alla intresserade inbjudna på föredrag och fika i trädgården.

– Vi ska berätta lite om gårdens historia och tidigare ägare. Jag är historienörd och min pappa, Lennart Åsberg, släktforskare, så vi har grävt fram en del, säger Kristian Åsberg.

Han är noga med att betona att de inte är några historiker. Expertisen på lördag kommer från närbelägna Uppåkra Arkeologiska Center.
– Arkeolog och vetenskapspedagog Sofia Winge ska berätta om anknytningen till Uppåkra – vi har ju en runsten på tomten – och om de många spännande arkeologiska fynd som gjorts alldeles intill gården, bland annat en vikingatida storgård i form av ett långhus, gravar, dräktspännen och mycket annat.
I år är det alltså 200 år sedan Stenshögs gård byggdes, men den låg då inte där den ligger i dag vid Hjärupsvägen i Hjärup utan i Lilla Uppåkra.

Nuvarande boningshus uppfördes 1817 på Lilla Uppåkra nr 6 av kronolänsman Runstedt. Han överlät senare arrendet på Måns Olsson, son till häradsdomare Ola Jönsson. 1837 övertog Måns Olsson Stenshögs gård och flyttade byggnaden till Hjärup 9.
– Gården flyttades hit 1837 i samband med enskiftet. Arbetskraft var då billigare än byggmaterial vilket gjorde det möjligt, säger Kristian Åsberg.
Måns Olsson brukade egendomen till 1884 då den såldes till Hans Bengtsson som renoverade gården 1890 och det var också han som på 1880-talet flyttade runstenen till dess nuvarande plats.
Att flytta runstenen var dock vanskligt.
– Den stod ursprungligen vid ett vadställe vid Alnarpsån som då var farbar, cirka 200 meter söderut, berättar Kristian Åsberg.
När runstenen flyttats började det hända konstiga saker. Varje gång man bakade i huset spökade det och därför flyttades runstenen tillbaka igen. Men 1880 flyttade så Hans Bengtsson stenen till dess nuvarande plats. Men han blev mycket sjuk på sin ålderdom och det viskades i byn att ”han skulle aldrig ha flyttat stenen”.

Under åren har gården sen haft flera ägare. Här har varit läkarmottagning och även en affär.
Boningshuset avstyckades från marken någon gång före 1946 och under andra världskriget ska flera officersfamiljer ha bott på gården.
När Kristian och Malin Åsberg flyttade in 2013 som de tolfte ägarna var runstenen överväxt och syntes nästan inte.
– Vi har rensat, fått experthjälp med att räta upp den och jag har byggt upp stenhögen som den står på, säger Kristian Åsberg.
Det är Riksantikvarieämbetet som ansvarar för runstenen som har inskriptionen ”Nafne reste sten efter Toke, bror sin, han vart väster(ut) död.”
Nafne kan också betyda namne, påpekar Kristian Åsbergs pappa Lennart Åsberg i sin berättelse om gården och runstenen.
Även ordet bror kan diskuteras, de behöver inte ha varit köttsliga bröder utan kan ha tillhört ett krigarbrödraskap och deltagit i krigståg västerut.

Västerut kan dock på goda grunder tolkas som England.
– Min pappa har skrivit ner allt vi fått fram om gården, men vi är inga historiker och vi ser berättelsen om gården som ett levande material som byggs på hela tiden. När gården nu fyller 200 år tycker vi i familjen det är ett utmärkt tillfälle att bjuda in alla intresserade och samtidigt få oss en del historia till livs.

– Eftersom vi har Uppåkra Arkeologi så nära och anknytningen dit är självklar, så medverkar de också och framtida utgrävningar kommer kanske ännu bättre ge svar på vilket förhållande dåtidens Hjärupsbor hade till maktens centrum i Uppåkra, säger Kristian Åsberg.

Dagens fråga

Lånar du ibland böcker på biblioteket?

Loading ... Loading ...
×