Äldreboende kan stå klart redan 2019

höör Förskola, äldreboende, skola och idrottshall. Allt behövs i området Maglehill. Nu intensifierar Höörs kommun arbetet och hoppas att första etappen kan stå klar redan 2019.

I juni berättade SkD att Höörs kommun förvärvat ett 6 hektar stort område i Maglehill för 6 miljoner kronor.

Resterande del av jordbruksmarken längs Maglasätevägen ägs redan av kommunen och totalt är det 75 000 kvadratmeter mark som man vill bebygga.
Tidigare har år 2020 nämnts som ett rimligt år att sätta spaden i marken men när kommunstyrelsen nyligen utökade planarbetet nämns att både särskilt boende och förskola bör stå klara 2019. Det är en snäv tidsplan med tanke på att det ännu inte finns någon färdig detaljplan.

Området i Maglehill angränsar till det så kallade Bossonområdet på Höör Väster där ett flertal villor byggts. Det var också Peter Bosson och Karin Lihmé som sålde jordbruksmarken till Höörs kommun i juni. Detta eftersom man inte längre såg någon möjlighet att exploatera med bostäder.

Sedan tidigare är det känt att Höörs kommun har en skriande brist på platser inom förskolan. Samma sak gäller platser till särskilt boende inom äldreomsorgen.
Maglehill anses lämpligt för en sådan exploatering och efter markförvärvet finns möjligheterna till förskola i flera avdelningar och äldreboende nära centrum.
I första etappen vill kommunen bygga äldreboende och förskola i samma fastighet tillsammans med storkök och matsal. Förskolan ska erbjuda nattisverksamhet och det finns lösa planer på att matsalen ska kunna användas som fullmäktigesal eller utrymme för dagkonferenser.

I den andra etappen ska det byggas en skola upp till årskurs sex med tillhörande sporthall.
Det har inte presenterats några kostnader för satsningen. En möjlighet som tidigare presenterats är att Riksbyggen går in och genomför byggandet och där Höörs kommun går i borgen för den kooperativa hyresrättsförening som i så fall bildas.

Dagens fråga

Sparar du på vattnet hemma i sommar?

Loading ... Loading ...

Tv

×