Många Malmöbor älskar sin koloni och det uppstår ofta tvisten kring bland annat storleken på stugorna. ARKIVBILD

Tvistar om reglerna för utbyggnad av en koloni

MALMÖ Strandåsens stugområde vid Sibbarp är en av de kolonier i Malmö som numera måste uppfylla Malmö stads regler. Det har en familj som vill bygga till sitt kolonihus drabbats av.

Nu överklagar de stadsbyggnadsnämndens beslut att inte ge dem startbesked för tillbyggnaden.

– Malmö stad hävdar att området bara är till för koloniträdgårdar men enligt den detaljplan som vi har är området bebyggt med fritidshus och då gäller Attefallsregeln, skriver paret i sitt överklagande.
Attefallsregeln innebär att den som har ett hus med plats för en eller två bostäder kan få undantag från att söka bygglov för en mindre tillbyggnad.

– I detta fallet handlar det dock inte om någon tillbyggnad till en bostad utan om en koloni. Eftersom att fastighetskontoret, som äger marken där Strandåsen ligger, har sagt nej till tillbyggnaden, kan vi inte heller något positivt startbesked, säger byggnadsinspektör Ingela Folkesson på stadsbyggnadskontoret.
I sitt överklagande berättar familjen att de 2010 köpte en stuga som Strandåsens stugförening arrenderar av fastighetskontoret. En stuga som de måste betala fastighetsskatt för.
Eftersom att stugan var i dåligt skick ville de riva den och bygga en ny. Då fick de veta att det krävdes bygglov för att riva och bygga en ny stuga, vilket de också sökte och fick.

Under perioden 2010 till 2013 byggdes det en ny stuga på kolonin. Något år senare ville familjen göra en tillbyggnad på stugan.
– Vi hänvisade till Attefallsregeln när vi skickade in ritningar och en bygganmälan till stadsbyggnadsnämnden och fastighetskontoret 2016. Då fick vi svaret att Attefallsregeln inte gäller för kolonistugor, skriver familjen.
Efter många samtal och turer, då paret krävde att få saken prövad tog stadsbyggnadsnämnden i juni i år beslutet att säga nej till ett startbesked för tillbyggnaden.
Därför överklagar nu kolonisterna nämndens beslut till länsstyrelsen. De hänvisar då till en detaljplan från 1943, som säger att området är allmän parkmark där byggnadsnämnden kan ge tillstånd till byggnader av olika storlekar.

– Det är den här röran som vi nu ska reda ut. Många av stugorna på Strandåsen är för stora och det har byggts ut lite hur som helst, berättar Sinisa Georgijevic, förvaltare för koloniområdena i Malmö stad.
Han pekar på att för några år sen tog fastighetskontoret över ansvaret för stugområdet, som Cementa tidigare förvaltade. Då har de också ställt upp regler för kolonierna.
– Vi tillät stugorna i den storlek som de var när vi tog över. Varje gång någon bygger om är dock reglerna att stugan högst får vara 40 kvadratmeter, ett uterum 12 kvadratmeter och en friggebod på tomten högst 15 kvadratmeter, förklarar Sinisa Georgijevic.
Han har dock inte sett någon ansökan från paret som överklagar stadsbyggnadsnämndens beslut men säger att han vill att familjer hör av sig till odlingsnheten.
– Jag kommer gärna ut till stugområdet och förklarar och berättar vilka regler som gäller för stugornas storlek.

Dagens fråga

Var det rättvist att Real Madrid vann Champions League?

Loading ... Loading ...

Tv

×