Anna Jörgensdotter. Foto: Sara MacKey

Starkt om ensamhet och solidariska liv

Litteratur/recension

BOK
Solidärer
Författare: Anna Jörgensdotter
Förlag: Albert Bonniers

Året är 1936, plats Gävle. Det har blivit en ordentlig fnurra på tråden mellan stuveriarbetaren Ingemar och hans Klara. Hon har lämnat honom och är nu ihop med den snälle men alkoholiserade och arbetslöse Hellgren. Klara väntar dessutom Ingemars barn, vilket han inte har en aning om. Ingemar är politiskt medveten liksom Klara men ingen av dem särskilt aktiv. Hans privata kärleksbesvikelser gör Ingemar extra mottaglig för lockelsen att som många andra unga män ge sig iväg som frivillig till Spanien för att kämpa mot Franco och fascisterna, som samma sommar gjort uppror för att störta den legitima regeringen.

Ingemar reser, och Klara blir kvar i Gävle. Anna Jörgensdotters roman Solidärer utvecklas till en historia, där två solitärer, Ingemar och Klara, var och en på sitt håll kämpar på med att ge sina liv en solidarisk mening. Den ena i Spanien den andra i Gävle. De har varandra i ständig åtanke men får aldrig mer kontakt.
Växelvis vandrar berättelsen mellan Spanien och Gävle. Resten av Sverige nämns knappast, och det är en rimlig akt av historisk realism från författarens sida, människor tänkte och levde sina liv på den här tiden vida mer lokalt än vi riktigt kan föreställa oss idag.

Det vill säga, Ingemar lever naturligtvis ett allt annat än lokalt liv, men han lever i stället i ett totalt kaos. De regeringstrogna och de internationella brigader han tillhör kämpar heroiskt, men Franco får stort och aktivt stöd av Hitler och Mussolini, medan de demokratiska staterna, som England, Frankrike eller Sverige, förklarar sig neutrala och till och med förföljer dem som försöker ge sig av för att stödja demokratin i Spanien. Stalin ger visserligen i princip stöd till den legitima regeringen, men kommunisterna är mer intresserade av att krossa de anarkister (dit Ingemar hör), som inledningsvis varit ledande i kampen mot Franco.
Ingemar ser allt detta från det basala plan, som domineras av lera, död, svält, vidrig kyla eller vidrig hetta. Men också av en tillfälligt uppblossande kärlek till en kvinnlig spansk aktivist. Ständigt formulerar han brev till Klara, som han inte kan skicka iväg.

Det är ett stort och mycket ambitiöst projekt Anna Jörgensdotter sjösatt med denna breda roman om två unga människors försök att leva solidariska liv i ett Gävle och i ett Spanien för åttio år sedan.
Det är en stark och gripande roman, där författaren inte minst skapar närhet till sina två huvudpersoner, som inte är det minsta heroiserade. De framstår som fullkomligt ”vanliga”, hyggliga människor med en normal fördelning av brister och förtjänster i sina respektive personligheter. Det gör dem trovärdiga och levande.

Möjligen kan jag tycka, att Anna Jörgensdotter försöker trycka in för mycket i romanen. Som Ingemars fixering vid gävlesonen Joel Häggström, känd som Joe Hill, som avrättades borta i Utah samma dag som Ingemar föddes.
Och det hade också varit effektivare att koncentrera sig på Ingemars respektive Klaras perspektiv. Att också föra in Ingemars spanska käresta Conchas historia blir litet spretigt.

Anna Jörgensdotter har också gjort sig stor möda med Gävlekoloriten, och hennes roman är en mycket rolig läsning för den som känner Gävles geografi från förr. Det vimlar av namn på platser och framför allt gator, och Ingemars och Klaras rörelser i hemstaden är lätta att följa.
Och såvitt jag kan se har Anna Jörgensdotter varit noga med detaljerna, även om läderfabriken på Brynäs hette Mattons och inte Matsons.

BOK
Solidärer
Författare: Anna Jörgensdotter
Förlag: Albert Bonniers

×