Stäms på över tio miljoner

HÖRBY Tvisten mellan Hörby kommun och Café Strandpärlan om HVB-hemmet på Ernst Ahlgrensgatan 3 blir ett ärende för Lunds tingsrätt. Detta sedan Pano Förvaltning AB har stämt Hörby kommun på drygt tio miljoner kronor totalt i skadestånd.

I februari i år hävde socialnämnden med omedelbar verkan avtalet med Café Strandpärlan om HVB-hemmet på Ernst Ahlgernsgatan 3, efter att ha fått veta att personal hade misshandlat och hotat en av de ensamkommande ungdomarna som bodde där. HVB-hemmet stängdes och barnen omplacerades på andra boenden i kommunen
En tid därefter försattes Strandpärlans verksamhet i konkurs. Fordringarna överläts till Pano Förvaltning AB i Mörrum, som nu har stämt Hörby kommun på mångmiljonbelopp vid Lunds tingsrätt.
Pano Förvaltning kräver kommunen på 9,7 miljoner kronor i skadestånd för uteblivna ersättningar under 2017, samt att kommunen betalar tillbaka 685 000 kronor som har man fått från Café Strandpärlan genom återkrav.

Enligt Pano Förvaltning har kommunen använt incidenten mellan personalen på Strandpärlan och en av ungdomarna på boendet i februari som ett svepskäl för att komma ur avtalet.
– Man har försökt hänvisa till händelsen och påstått att att ungdomen blivit utsatt för allvarligt övergrepp utan att ha något belägg för detta. Kommunen har inte närmare angett vad övergreppet skulle bestå i, samt inte heller avvaktat någon utredning innan hävning av avtalet skett. Inte heller har kommunen gjort någon Lex Sara-utredning innan avtalet hävts, skriver Pano Förvaltnings ombud i stämningsansökan.
Enligt Pano Förvaltning har kommunen agerat illojalt, och har inte kunnat visa att något ”väsentligt avtalsbrott” är begånget. Hävningen av avtalet ses därför som ogiltig.
– Det föreligger ett bindande avtal med bestämd löptid. Kommunen har hävt avtalet utan att det föreligger grund för hävning, skriver Pano Förvaltning.
Kommunen åtog sig, enligt Pano Förvaltning, att köpa minst 16 platser på Strandpärlans HVB-hem till utgången av 2017. Man betalade 1 900 kronor för belagd plats, och 1 600 kronor för obelagd plats.

Numera är det kommunen som driver HVB-verksamheten på Ernst Ahlgrensgatan 3. Ett oenigt fullmäktige beslöt 27 juni att kommunen ska köpa den ombyggda villan för 5,8 miljoner kronor. Den affären har överklagats till förvaltningsrätten från flera håll.
Även i övrigt har det varit stormigt kring HVB-hemmet. Inte minst sedan det visat sig att det inledningsvis, när Café Strandpärlan höll i trådarna, fanns dömda spritsmugglare med i det bolag som kommunen skrev avtal med.

Dagens fråga

Sparar du på vattnet hemma i sommar?

Loading ... Loading ...

Tv

×