Foto: TT/Arkiv

Domstol avvisar krav mot förskola

MALMÖ Politikerna krävde att förskolans chef måste ha pedagogisk utbildning och hotade annars med vite.
Men nu upphäver förvaltningsrätten vitesföreläggandet.

Det var för snart ett år sedan som förskolenämnden slog ner på en privat förskola på två punkter.
För det första framgick det att förskolans chef, som varit chef sedan 2007, är utbildad barnskötare men saknar eftergymnasial utbildning i pedagogik. Det krävs enligt skollagens behörighetskrav som infördes 2011, argumenterade nämnden.
För det andra ifrågasatte politikerna förskolans öppettider, också enligt skollagen. Enligt den ska förskolor hålla öppet 6.15 till 17.30 – vid behov en timme till. I ersättningen till de privata förskolorna ingår att hålla öppet under de ramtider lagen anger, skrev politikerna, och krävde ändringar och hotade annars med ett vite på 100 000 kronor.
Förskolan överklagade till förvaltningsrätten, som nu funderat klart.
Och rätten kommer fram till att förskolenämnden inte hade laglig grund för sina krav. Skollagen ändrades 2011 vad gäller kravet på förskolechef men kraven på utbildning gäller endast vid anställning av förskolechef ”och därmed inte generellt för befattningshavaren.”
När det gäller öppettiderna har rätten ett långt resonemang om vad skollagen egentligen säger och hur förarbetena till den gamla lagen såg ut, men konstaterar till sist att det inte finns någon uttrycklig regel i lagen att fristående förskolor ska erbjuda öppettider som är identiska med de kommunala.

Dagens fråga

Cyklar du till jobbet?

  • Nej (71%, 456 Röster)
  • Ja (29%, 185 Röster)

Antal röster: 641

Loading ... Loading ...

Tv

×