Foto: TT

Det glömda valet är redan i gång

Skåne Kyrkovalet har ofta kallats det glömda valet men söndagen den 17 september är det dags och sedan i måndags finns det möjlighet att förtidsrösta.

Röstberättigade är medlemmar i Svenska kyrkan som är folkbokförda i Sverige och senast på valdagen fyller 16 år. Det innebär cirka 5,2 miljoner personer.
Vid det förra valet, för fyra år sedan, röstade 700 000, motsvarande 12,8 procent av de röstberättigade.

Sedan dess har en del åtgärder vidtagits som kanske kan öka deltagandet.
– Kyrkomötet har bland annat bestämt att det ska vara möjligt att även på valdagen rösta på annan ort, förklarar Anders Eriksson, stiftsjurist i Lund.
Att Sverigedemokraterna beslutat att ställa upp på fler platser än tidigare kan också spela in.
– Det har spekulerats kring att det skulle öka engagemanget även hos andra, säger Anders Eriksson.

Avsaknad av stora valfrågor brukar anges som förklaring till det svaga intresset, liksom att många är nöjda med det de ser av kyrkan.
Kyrkovalet omfattar tre val på lika många nivåer: till kyrkofullmäktige (vit valsedel), stiftsfullmäktige (rosa valsedel) respektive kyrkomötet (gul valsedel). Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ med 251 ledamöter.
I många församlingar/pastorat finns endast en kyrkofullmäktigelista, men även där finns viss möjlighet att påverka vilka som ska komma in.
På valsedeln går det nämligen att personrösta genom att markera upp till tre personer som den röstande helst vill se valda.
På Svenska kyrkans hemsida går det att hitta alla som kandiderar i kyrkovalet.
Trots att kyrkan numera är separerad från staten är det fortfarande flera politiska partier som ställer upp som nomineringsgrupper. Det gäller Socialdemokraterna, Centern och Sverigedemokraterna.

Därutöver finns även grupper med anknytning till Kristdemokraterna, Liberalerna, Vänstern respektive Miljöpartiet, men också flera utan koppling till partipolitiken.
I valet till kyrkomötet finns sammanlagt 15 nomineringsgrupper.
Den 17 september har alla vallokaler öppet minst klockan 18-20 men oftast mer. Information om lokaler och öppettider finns på röstkortet och går att söka på kyrkans webb. Den röstande ska ha med sig röstkortet eller legitimation.

Förtidsröstningen inleddes alltså den 4 september och pågår till och med valdagen. På www.svenskakyrkan.se/kyrkoval finns en karta med alla röstningslokaler och öppettider.
Den som röstar på annan ort måste ha med sig röstkortet. Den som förlorat röstkortet kan få en dubblett, i första hand via sin församling eller genom beställning på webben.
Det finns också möjlighet att brevrösta eller rösta genom ombud. För att brevrösta behövs ett brevröstningspaket som finns att få från pastors- eller församlingsexpeditionen.
Brevrösten måste vara framme hos stiftet senast fredagen den 15 september – från utlandet den 13 september – och röstkortet ska skickas med. Budröstning går till på liknande sätt som brevröstning. Budet lämnar då rösten i vallokal eller röstningslokal.
Det preliminära valresultatet publiceras på kyrkovalets valsida under valkvällen.

Dagens fråga

Äter du kött?

  • Ja (90%, 926 Röster)
  • Nej (10%, 101 Röster)

Antal röster: 1 027

Loading ... Loading ...
×