Nytt prostatacancercentrum föreslås i Skåne

skåne Det rödgröna styret i region Skåne föreslår fortsatt utredning för att kunna införa ett regionalt prostatacancercentrum i Skåne.

Införandet av standardiserade vårdförlopp, som underlättar i utredningen vid misstänkt cancer, har lett till att väntetiderna för upptäckt och behandling av prostatacancer har kunnat kortas avsevärt. Men Region Skåne har mer arbete att göra innan målen för prostatacancervården är uppnådda.
Ett centrum för prostatacancervård ska bidra till att vården blir bättre för patienterna.

– Vi ser att det finns mer vi kan göra för att förbättra prostatacancervården i Skåne och därför vill vi nu ta nästa steg. Vårt förslag är att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att föreslå var och hur ett prostatacancercentrum kan upprättas, säger Anna- Lena Hogerud (S), ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden i ett pressuttalande.

– Ett etablerande av ett prostatacancercentrum i Skåne kommer att vara en viktig pusselbit i att förbättra tillgänglighet och kvalité. Väntetiderna har blivit kortare men de är inte tillräckligt, säger Anders Åkesson (MP), förste vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Enligt Anders Åkesson har de standardiserade vårdmodellerna minskat kön till cancerbehandling.
‑ Ett centrum för prostatacancer i Skåne tillsammans med en strategi för screening av män, tror jag mycket på.

Förutsättningar för ett regionalt prostatacancercentrum har utretts och en rapport har tagits fram i samverkan med samtliga sjukvårdsförvaltningar i Region Skåne och patientföreningar.
Rapporten beskriver syfte och mål med ett prostatacancercentrum, en kravspecifikation för ett skånskt prostatacancercentrum och tänkbara samhällsvinster.

– Jag är oerhört glad och tacksam över beskedet att det föreslås en fortsatt utredning av ett regionalt prostatacancercentrum i Skåne. Jag tror på att ett prostatacancercentrum kommer att göra stor skillnad för patienterna och det fortsatta arbetet med behandling av prostatacancer, säger Jan Frick ordförande i patientföreningen ProVitae.

Gilbert Tribo (L) oppositionsledare i hälso- och sjukvårdsnämnden är nöjd med att styret ”nappar på Liberalernas förslag” om prostatacencercentrum.
‑ Utredningen kom till på vårt förslag, säger han.
Styrets förslag ska beaktas i budgeten. Ärendet behandlas i hälso- och sjukvårdsnämnden den 22 september.

Dagens fråga

Följer du fotbolls-VM?

Loading ... Loading ...
×