Svalövs satsning på unga blir forskning

Svalöv Svalövs satsning på unga vuxna hamnar nu under akademisk lupp. Ett forskningsavtal har skrivits med Malmö högskola som ska utvärdera kommunens verksamhet UngKraft.

I november förra året beviljades kommunens individ- och familjeomsorg ett projektanslag på 2,4 miljoner kronor från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF.
Som Skånskan då skrev så ska pengarna användas för att arbeta med vägledning inom utbildning, entreprenörskap, arbetsmarknadsinsatser och förebygga utanförskap.
Som en del i detta startades under senvåren projektet UngKraft, som är en mötesplats för unga.

Syftet är att underlätta etableringen, arbets- och samhällslivet för personer i åldern 15–25 som varken arbetar eller studerar, eller unga som löper risk att hamna i en sådan situation.
För 2017 har kommunen fått drygt 1.6 miljoner från MUCF för projektet.
– Det är en viktig satsning, ett nytt spännande projekt som vi hoppas ska ge resultat för de unga, säger Krister Olsson (S), orförande i socialnämnden.
Projektet är ännu i sin linda men målsättningen är att i samverkan mellan fritidsförvaltningen, socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen och arbetsförmedlingen i Landskrona hjälpa unga Svalövsbor att komma i sysselsättning.
– Det är viktigt att poängtera att satsningen är öppen för alla ungdomar i kommunen och alltså inte riktat mot några speciella grupper, säger Krister Olsson.

Som ett led i att utvärdera sina insatser och för att kunna jämföra dem med andra kommuners har Svalövs nu ingått ett avtal med Malmö högskola.
UngKraft och arbetsmarknadsenhetens insatser kommer att analyseras under tre år och jämföras med liknande projekt i Skåne och övriga landet.
– I samarbetet med Malmö högskola kommer våra insatser att sättas i ett regional och nationell perspektiv. Det akademiska spåret ger kommunen en otrolig kunskapsbank inför framtiden. Vad fungerar, vad fungerar inte, vad kan vi göra bättre är nyckelord för ett långsiktigt arbete som ska ge en hållbarhet för den enskilde individen, säger Cesar Vargas, projektledare på UngKraft, på kommunens hemsida.
Jonas Olofsson är forskare vid Malmö högskola och den som håller i studien.
– Vi ska analysera vilka utmaningar och förutsättningar som gäller för de unga i Svalöv och jämföra med tidigare utvärderingar av liknande insatser på andra håll, säger han.

Dagens fråga

Tror du att Sverige vinner mot Tyskland?

Loading ... Loading ...
×