Här är orterna som kan bli berörda av den nya höghastighetsjärnvägen. Politikerna i Eslöv och Höör tycker att området är för stort och att Trafikverket borde avgränsa. Detta för att utvecklingen i kommunerna inte ska stanna av. Illustration: Trafikverket

”Bara nackdelar kvar i nya tågförslaget”

ESLÖV – Ett oerhört intrång! Hela vitsen med projektet är borta.
Kommunalrådet Henrik Wöhlecke (M) i Eslöv skräder inte orden när han beskriver Trafikverkets senaste järnvägsförslag. För Eslövs del blir det bara svåra nackdelar. Wöhlecke tolkar förslaget som att Eslöv och Höör riskerar att mista Öresundstågstrafiken.

Eslöv har i omgångar yttrat sig över förslaget om att Sverige ska få en ny höghastighetsjärnväg mellan Malmö och Stockholm.
Eslöv har aldrig varit aktuell att bli stationsort i det förslaget, även om spåren ska dras genom kommunen i en bred korridor.
Politikerna i staden har bävat för de effekter en ny järnväg får i kommunen med nya barriärer och kullkastad planering.
De har ändå kunnat se fördelar med att kunna åka tåg i 320 km/h från närliggande Lund till Stockholm på bara drygt två timmar.

Men när Trafikverket nu lägger fram sitt förslag till nationell plan för transportsystemet åren 2018-2029 så är plötsligt den fördelen borta. Nu ska tågen bara gå i max 250 km/h – och järnvägsutbyggnaden sker endast mellan Lund och Hässleholm.
– Om man inte bygger för snabbtåg och inte vidare från Hässleholm har man tappat hela vitsen med projektet. Då får vi en ny stambana för regional trafik som inte stannar i Eslöv och Höör. För oss i Eslöv blir det bara störningar med att bygga en ny stambana genom vårt jordbrukslandskap, säger Henrik Wöhlecke.

Om Trafikverkets förslag skulle bli verklighet tror Wöhlecke att regionaltrafiken, det som idag är de snabbare och bekvämare Öresundstågen, flyttas till den nya stambanan – medan Eslöv och Höör bara får ha kvar pågatåg och en ökande mängd godståg på nuvarande södra stambanan.
– Det är ett oerhört intrång att bygga en ny stambana om man inte ska ha höghastighetståg. En bättre lösning vore då att stärka den nuvarande stambanan och utöka till fyra spår mellan Lund och Hässleholm. Precis som man gör mellan Arlöv och Högevall i Lund, säger Henrik Wöhlecke, som utlovar full mobilisering framöver för få gehör för Eslövs uppfattning.

Kommunstyrelsens ordförande i Eslöv, Johan Andersson (S), är lika kritisk.
Han var med på Trafikverkets presentation där Hässleholms, Lunds, Eslövs och Höörs kommuner närvarade tillsammans med Länsstyrelsen och Region Skånes utvecklingskansli och -nämnd.
– Vi är mycket besvikna på Trafikverkets förslag. Det tror jag att Region Skåne och övriga kommuner är också. Tågtrafiken är ytterst viktig för Eslövs kommun, säger Johan Andersson.
Han ser inte mycket nytta alls med att bygga en ny stambana för tåg som ska starta i Lund och sluta i Hässleholm.
– Eslöv och Höör mister sina stopp samtidigt som hastigheten blir långsammare än tänkt. Här måste man väga nyttan mot de ingrepp som vi får, säger Johan Andersson.

Johan Andersson utgår från att regionaltrafiken, med nuvarande Öresundstågtrafiken, blir kvar med två tåg i timmen som idag under högtrafik.
Han efterlyser ökad dialog med kommunerna från Trafikverket.
– Trafikverket säger att man inte har någon dragning klar i Eslöv ännu – men verkar samtidigt ha en klar uppfattning om antalet övergångar och undergångar som behövs på den tänkta nya stambanan. Vet man det så vet man nog också hur den ska gå, säger Johan Andersson.

Det är regering och riksdag som beslutar om Trafikverkets förslag ska bli verklighet. Innan dess får Eslöv yttra sig. Kommunen ska nu analysera Trafikverkets förslag i detalj.

Dagens fråga

Är du släkt med Gustaf Vasa?

Loading ... Loading ...
×