Stefan Borg, gruppledare för SD i Hörby.

Borg ångrar inte inlägget

HÖRBY Enligt Stefan Borg (SD) har socialdemokraten Renaldo Tirone vantolkat det Facebookinlägg han reagerat på.
– Han har missuppfattat mig och missförstått mig.

Stefan Borg menar att hans inlägg var en reaktion på att kommunen gick ut med beskedet att ”Hörby är till för alla” i samband med Prideflaggningen.
– Går man ut och säger att Hörby är till för alla så har man gått för långt. Det är det jag vänder mig emot. Det borde Renaldo Tirone kunna förstå. Inlägget handlar om att det inte ska få finnas gränser i ett sammanhang där det måste finnas gränser för vad som är acceptabelt eller inte. Det jag vänder mig emot är naturligtvis inte hbtq-personer som sådana.

– Jag vänder mig emot argumentet, att det ska inkludera alla. Då menar jag att nej tack, den sexuella friheten ska inte inkludera de grupperna som jag vänder mig emot här.

Menar du att Prideflaggning är att gå för långt?
– Det tycker jag ur politisk synvinkel. Att man inte ska flagga för sexuella preferenser. Det hör inte hemma i ett offentligt sammanhang. En privatperson kan mycket väl flagga för vad den vill, men att Hörby kommun ska göra det tycker jag är fel.

Han tillbakavisar Tirones tolkning, som går ut på att Borg skulle mena att hbtq och sexuella avarter som pedofili och nekrofili går hand i hand.
– Jag tycker att Renaldo läser mitt inlägg som fan läser bibeln. Om han hade läst det bättre hade han insett att det inte är hbtq som sådant som jag är ute efter. Det jag vänder mig emot är att man förespeglar att det sexuella kan vara fritt från gränsdragningar. När det naturligtvis är så att det måste få finnas gränser på det här området också. Det är det jag försöker antyda med mitt inlägg.
Han vill inte kommentera Renaldo Tirones kommentarer om att han skulle vara skenhelig och att han skulle ha agendor som gick ut på att uppvigla vissa krafter på nätet.
– Det är mycket löst prat och insinuationer. Jag kan inte se det som något annat än att valrörelsen har börjat och nu gäller det att gå ut och svartmåla mig i första hand, som företrädare för SD i Hörby, men också hela rörelsen. Jag har inte anledning att gå i polemik med Renaldo på den nivån.

Ångrar du ditt inlägg?
– Nej, inte i det här läget. Jag tycker fortfarande att jag kan skriva skarpt och radikalt på min Facebooksida. Att folk sedan väljer att läsa det och tolka det från deras utgångspunkt är deras problem och inte mitt problem. Jag tycker inte att jag skrivit något som exkluderar det som ryms inom det som skulle kunna betecknas som hbtq. Det har inte varit min avsikt.

Dagens fråga

Var det rättvist att Real Madrid vann Champions League?

Loading ... Loading ...

Tv

×