Foto: Adam Ihse / TT

Avslår prövning om järnvägsupphandling

HJÄRUP Den entreprenör som överklagat upphandlingen av järnvägsutbyggnaden till fyra spår mellan Arlöv och Lund får inte prövningstillstånd.

Förvaltningsrätten i Falun avslår ansökan om överprövning.
Rätten anser inte att den klagande entreprenören förmått visa att den huvudentreprenör som utsetts brister i förhållande till kraven på teknisk och yrkesmässig kapacitet och förmåga.

Trafikverkets förfarande står inte heller i strid med någon bestämmelse i upphandlingslagen. Därför avslås prövningsansökan.
Avgörandet meddelades i veckan och det betyder att Trafikverket kan pusta ut åtminstone i detta första skede och att jätteprojektet att bygga ut järnvägen inte försenas. Utbyggnaden berör orter längs stambanan, däribland Hjärup och Åkarp som får helt nya stationer.

Väljer entreprenören däremot att gå vidare är kammarrätten nästa instans. Om entreprenören vänder sig dit och beviljas prövningstillstånd kan hela utbyggnaden till fyra spår komma att försenas.
Det var i juni som Trafikverket utsåg en svensk-spansk konstellation till huvudentreprenör för fyra spår mellan Arlöv och Lund, en jättelik utbyggnad som kommer att pågå under flera år och öka kapaciteten och minska trafikstörningarna på järnvägen Malmö-Lund, i dag en av landets största flaskhalsar för tågtrafiken.
Sedan Trafikverket utsett huvudentreprenör skulle etableringen inletts redan i sommar men ett italienskt-turkiskt konsortium överklagade upphandlingen till förvaltningsrätten.
Tvisten handlar om hur anbudsgivarnas referensobjekt ska tolkas.
Det svenskspanska anbudet låg på 1,87 miljarder kronor, det italiensk-turkiska på 2,02 miljarder.

Nu har förvaltningsrätten snabbt behandlat ansökan om överprövning och avslår alltså denna. Därmed kan Trafikverket – om ärendet inte överklagas igen – hålla sin tidsplan.
Entreprenören som överklagat krävde att en ny anbudsvärdering skulle genomföras.

Som grund anförde man att anbudet från det konsortium som fick huvudentreprenaden inte uppfyller obligatoriska krav avseende teknisk och yrkesmässig kapacitet och förmåga och att Trafikverket åsidosatt grundläggande principer om likabehandling och transparens genom att anta anbudet. Man menar också att man själv, som lämnat det näst mest fördelaktiga anbudet, riskerar att lida skada till följd av Trafikverkets förfarande. Men överklagandet avslogs alltså i förvaltningsrätten.

Dagens fråga

Tror du att Sverige vinner mot Tyskland?

Loading ... Loading ...
×