Efter nästa val ska den politiska organisationen förändras i Kävlinge.

Ökad trygghet på socialen

Kävlinge Kävlinge kommun hotas av vite om de inte förbättrar sin arbetsmiljö för socialsekreterarna. Viteshotet har dock minskat. Från början ville Arbetsmiljöverket utdöma 150 000 kronor. Nu ligger begäran bara på 30 000 kronor.

Under lång tid har Skånskan berätta om den pressade situationen på individ- och familjeomsorgen i Kävlinge.
Personalomsättningen har varit hög och många socialsekreterare mådde dåligt på grund av den pressade arbetssituationen där man hanterat ekonomiskt bistånd, barn- och ungdomsärenden, missbruksärenden och ensamkommande flyktingbarn.

2016 genomförde s en inspektion av Arbetsmiljöinspektionen som resulterade i att myndigheten lämnade ett föreläggande om att 14 punkter skulle vara uppfyllda, annars skulle vite om 150 000 kronor utdömas.
I juni i år genomfördes ett nytt besök, där det kunde konstateras att Kävlinge kommun och socialförvaltningen åtgärdat många, men inte alla, påpekanden.

Arbetsmiljöverket har nu lämnat in en ansökan till förvaltningsrätten i Stockholm om ett vite om 30 000 kronor.
– Vi har gjort ett stort och ambitiöst arbete där både chefer och medarbetare varit involverade. Det är alltså två punkter som man inte anser att vi gjort tillräckligt, säger socialchef Christin Johansson.
Redan i december förra året fattades beslut om att omorganisera individ- och familjeomsorgen.

Socialsekreterarna som hanterar ensamkommande barn och ekonomiskt bistånd flyttas över till Bildningsnämnden och Lärcentrum, ett flytt som ännu inte helt fullföljts.
I samband med omorganisationen har arbetsledningen utökats så att det nu finns färre medarbetare per chef.
Säkerhetsmässigt har arbetssituationen förbättrats på flera sätt. Personalen har fått nya larm som går på gps direkt till larmcentral även vid hembesök.
– Det var en brist som vi ganska omgående beställde, säger Christin Johansson.
Personalen har också fått utbildning för att att anmäla om de ska ut på eller kommit tillbaka från hembesök. Under våren har sex mötesrum med två utgångar byggts. Detta fanns inte tidigare.

Christin Johansson säger att man inte har mycket hot och våld mot socialsekreterare i kommunen, men att man måste vara beredd på sådana situationer.
– Vi har byggt väldigt trevliga besöksrum som samtidigt är säkra. Tidigare kunde socialsekreterarna ha besök på sitt tjänsterum och det var inte bra.
Om antalet tillbud minskat eller ökat kan hon inte säga.

– Vi fick kritik för att tillbudsrapporteringen kunde ha fungerat bättre, säger Christin Johansson.
Däremot är hennes bild att man fått ner personalomsättningen.
– Talen är lägre, men det är nog för tidigt att dra någon rak slutsats, säger Christin Johansson. Vi har precis som alla andra kommuner haft problem med rekryteringen av socialsekreterare men de allra flesta tjänster är tillsatta och som jag uppfattar är det en god stämning och framtidstro.
Arbetsmiljöverket är alltså fortsatt kritisk till hur man säkrat den psykosociala arbetsmiljön och hur man arbetar med riskbedömningar. Senast den 28 augusti ska kommunen svara på viteskravet, innan det eventuellt utdöms.
– Svaret kommer att skrivas i dialog med kommunstyrelsen, som ytterst är ansvarig som arbetsgivare, säger Christin Jönsson.

Dagens fråga

Är du släkt med Gustaf Vasa?

Loading ... Loading ...
×