– Jag förstår inte vad kommunens tjänstemän har tänkt på, säger Christina Gustafsson som skrivit ett brev till tekniska förvaltningen och påtalat det orimliga i beslutet. Foto: Joakim Stierna
– Följden av beslutet är att funktionshindrade diskrimineras av kommunen, framhåller Christina Gustafsson.
Ett tiotal trädäck har fått tas bort under de senaste två åren sedan kommunen börjat ställa hårdare krav, och det innebär problem för alla med rollator. Samtidigt vill kommunen att lokaler ska anpassas för funktionshindrade.

Christina kan inte längre komma in

lund I flera år har Christina Gustafsson på ett smidigt sätt kunnat ta sig in till Mormors bageri på Botulfsplatsen via uteserveringen i trä med tillhörande ramp för funktionshindrade.
Min sedan kommunen krävt att träkonstruktionen tas bort har det blivit omöjligt för henne att besöka konditoriet.

– Det är fullständigt ogenomtänkt. Jag är inte den enda som behöver en rollator. Jag förstår inte vad kommunens tjänstemän har tänkt på, säger Christina Gustafsson.

Hon har skrivit ett brev till tekniska förvaltningen och påtalat det orimliga i beslutet.
Rampen har fungerat i flera år och inneburit ökad tillgänglighet för oss funktionshindrade som tar oss fram i samhället med hjälp av rollator, påtalar hon.

Följderna av beslutet är att funktionshindrade diskrimineras av kommunen, fortsätter Christina Gustafsson. Även den som har en funktionsnedsättning ska ha möjlighet att självständigt röra sig i vardagen.
– I dag är vi hänvisade till trappsteg. Bageriet ligger på helt fel nivå för oss, säger hon.

Mormors bageri är inte den enda lokal som blivit svårbesökt för funktionshindrade med anledning av kommunens nya policy, menar Christina Gustafsson vidare.
Gatuchef Per Eneroth är väl insatt i problematiken. Han uppger att ett tiotal trädäck har fått tas bort under de senaste två åren sedan kommunen börjat ställa hårdare krav.
Bland annat på Spisen, John Bull och Mediterranean har det inneburit att ramper för funktionshindrade har försvunnit.

– Vi har gjort en upprensning. Trädäcken för med sig problem. Uteserveringar får bara finnas direkt på gatumark, säger han.
Däremot, betonar Per Eneroth, vill kommunen att så många lokaler som möjligt anpassas för funktionshindrade. Detta får dock inte ske genom kombinerade trädäck för uteservering.

– Det är upp till fastighetsägarna att kontakta oss. Vi hjälper gärna till med idéer. Bara ramperna är flyttbara så att vi kan komma till vid behov ska det inte vara några problem att installera sådana på gatumark, säger Per Eneroth.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Är du släkt med Gustaf Vasa?

Loading ... Loading ...
×