Institutionen fick tid på sig för att rätta till bristerna i flughanteringen men uppfyllde ändå inte kraven.

Genmodifierade flugor kunde rymma

Lund På grund av att de genetiskt modifierade flugorna skulle kunna rymma stoppar Jordbruksverket en anläggning vid Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap vid Lunds universitet.

En ansökan om tillstånd för brukande av anläggning med innesluten användning av genetiskt modifierade djur kom in till Jordbruksverket den 30 mars.
Länsstyrelsen besiktigade anläggningen i maj då flera brister noterades samtidigt som det visade sig att flugor redan hölls i anläggningen.
Institutionen fick sedan tid på sig till den 20 juli för att lösa problemen.
Men vid återkoppling till länsstyrelsen visade det sig då att alla brister inte var åtgärdade.
Jordbruksverket konstaterade att anläggningen därmed inte uppfyller kraven i de aktuella förordningarna och beslöt därför att avslå tillståndsansökan.
Institutionen har nu möjlighet att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

De brister som länsstyrelsen upptäckte gällde bland annat att ventilationsöppningarna inte var försedda med skydd som hindrar flugorna från att följa med ut.
Vidare fanns det springor under dörrarna som måste tätas samtidigt som det saknades slussar för inpassering. Dörrarna hade heller inte automatisk stängning.

Länsstyrelsen efterlyste vidare lock över de vaskar som finns närmast hanteringen av flugor samt rutiner för klädombyten som säkerställer att djur inte kan följa med in eller ut ur anläggningen.
Också beträffande arbetsrutinerna noterades brister.
Bland annat måste skriftliga instruktioner tas fram, både för normal hantering och för åtgärder vid olyckshändelser.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Äter du kött?

  • Ja (90%, 926 Röster)
  • Nej (10%, 101 Röster)

Antal röster: 1 027

Loading ... Loading ...
×