Lera kommer bli en del av byggmaterialet i till den nya bostaden. Foto: Robin Haldert / TT

Ekologiskt hållbar flyktingbostad testas

Lund En prototyp för en flyktingbostad som är ekologiskt hållbar både i materialval och drift ska uppföras på Brunnshög, som del av ett forskningsprojekt.

– Här flyttar vi ut forskningen i verkligheten, säger Marwa Dabaieh vid fakulteten för kultur och samhälle på Malmö högskola som ansvarar för projektet.
Tanken är att huset ska byggas i början av september.
Byggmaterialet blir naturligt och lokalt, bland annat vass och lera.
– Det innebär enkelt byggande med en lätt konstruktion och huset på cirka 40 kvadratmeter ska bli färdigt på fyra dagar, säger Marwa Dabaieh som under många år forskat kring hållbart byggande och boende.

Enfamiljshuset kommer att förses med solpaneler och ett litet vindkraftverk samtidigt som det blir energisnålt.
– Det innebär att det kommer att produceras ett överskott av energi, säger Marwa Dabaieh.
Ur hushållsavfallet ska biogas utvinnas, för användning i husets spis, och även avloppsvattnet tas till vara, bland annat för bevattning.

Vem som ska bo i huset är ännu inte bestämt men tanken är att det ska vara ett flyktingpar, kanske med ett barn.
De kommer sedan att bo i huset under ett år, den tid som forskningsprojektet pågår.

– Familjen ska leva ett vanligt liv samtidigt som vi följer hur huset och tekniken fungerar, säger Marwa Dabaieh.
Byggnadsnämnden meddelade nyligen via delegation ett tidsbegränsat bygglov som gäller till den 31 december 2018.
Bygget på fastigheten Östra Torn 27:2, som ligger i centrala Brunnshög, bedöms vara förenligt med detaljplanen och ingen granne är berörd.

När projektet är slutfört efter ett år kommer huset troligen att flyttas och utnyttjas för ytterligare forskning.
– Men konstruktionen och materialvalet innebär också att det skulle vara enkelt att riva, och något byggavfall skulle inte skapas, säger Marwa Dabaieh.

Senaste nytt omLund

Nyhetsbrev

×