MKB har upptäckt flera brister i sina skyddsrum. Nu ska man gå igenom fler och vidta åtgärder.Foto: TT

MKB:s skyddsrum en säkerhetsrisk

Malmö Trasiga fläktar, saknad ventilation och gasfilter, rostiga rör samt en förbyggd reservutgång. Skyddsrummen på tio adresser håller inte måttet, enligt färska besiktningsrapporter från MKB.

Flera av MKB:s skyddsrum måste besiktigas och repareras. Bolaget inleder nu ett arbete med att besiktiga sina fastigheter och skyddsrum i Malmö.
MKB:s egen inspektion visade nyligen flera brister ett antal skyddsrum i staden.
Rummen, totalt tio stycken, ligger på adresser i Augustenborg, på Norra Grängesbergsgatan samt på Särlagatan. Tillsammans är de menade att rymma 834 personer.

I ett av rummen är reservutgången förbyggd och går inte att använda. I tre av rummen saknas gas- och dimfilter, och i andra är filtren så gamla att de måste bytas ut.
Vidare är fläktarna i majoriteten av rummen i behov av reparation eller saknar elförsörjning.
I två av skyddsrummen har avloppsrören rostat sönder, och i ytterligare två finns skador vid avlopp samt rördragningarna. I nästan samtliga rum måste saknade rörventiler ersättas, gångjärn oljas samt andra diverse skavanker åtgärdas.

Åtgärderna ska påbörjas i början av oktober, och arbetet stå färdigt i december.
– Vi kommer att arbeta vidare med att se över våra egna skyddsrum och vidta åtgärder. Vi ser det som en del i vårt underhållsarbete och ansvar att hålla skyddsrummen i skick, säger Jenny Holmquist, miljöstrateg på MKB.
– Vi är nu i början av processen att se över rummen i våra fastigheter, men vi är igång.
Eftersom det är en pågående upphandling kan MKB inte gå ut med en prislapp på åtgärderna.
I slutet av 2015 fick dock en annan fastighetsägare i Malmö betala uppemot fyra miljoner kronor för reparationer i sex bristfälliga skyddsrum.

Enligt Erik Nordentjell, jurist på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, innebär bristerna en förhöjd risk vid en nödsituation.
– Om 100 personer sitter i ett skyddsrum och man har problem med filter och ventilation så finns det en risk att luften i rummet blir sämre än vad man räknat med. Om det är farligt är svårt att svara på, men risken blir förhöjd.
– När det gäller reservutgångar finns de till som flyktvägar om huvudingången skulle blockeras.
Det ska finnas flera utgångar så att man kan ta sig ut, och finns det bara en utgång så uppstår problem, säger Erik Nordentjell.
Huvudsyftet för ett skyddsrum är dock främst att skydda mot bomber och andra militära attacker. Tanken är även att rummen ska kunna hysa skyddssökande i 72 timmar.
– Det är en massa saker som ska fungera. Om man ska vara i ett rum i tre dagar måste vatten fungera och rören vara täta för att det inte ska läcka in till exempel kemiska substanser, säger Erik Nordentjell.
– Finns det brister kan det vara så att man inte kommer att kunna sitta i rummet så länge som det är tänkt. Det kan vara så att allt går bra, men folk kanske mår sämre under vistelsen än vad man har tänkt sig.

Dagens fråga

Har du varit ute och seglat någon gång?

Loading ... Loading ...
×