– Jag tycker att vårt svarsbrev var lite väl avskalat. Vi hade kunnat utveckla någon mening, säger enhetschefen på IVO Joonas Terje till SkD. arkivbild

Granskade inte klagomål om 90-åringen

I tisdags presenterade Skånska Dagbladet nya uppgifter kring ärendet med 90-åringen som tog sitt liv efter att inte fått någon plats på äldreboende. I dag granskar vi IVO:s hantering av dotterns klagomål och varför IVO inte vidtog några åtgärder.
- Bedömningen var nog rätt att inte inleda tillsyn, men att man inte lämnade över uppgifterna till Eslövs kommun kan man ställa sig frågande till, säger enhetschef Joonas Terje på IVO avdelning syd.

I april 2016, sju månader efter att 90-åringen tagit sitt liv, skriver dottern ett klagomål till IVO där hon beskriver hur Eslövs kommun hanterade ansökan om plats på äldreboende.
”Kontakten med socialtjänsten gick trögt och man hann inte med i försämringen. Starkt önskemål om att komma till särskilt boende ignorerades.”

I ett kompletterande telefonsamtal med dottern skriver IVO i en tjänsteanteckning att ”Anmälaren klagar på att samverkan mellan sjukvården och omsorgen inte fungerade.” och att ”ansökan om särskilt boende inte togs på allvar och inte togs emot.”

I IVO:s samtal med dottern framkommer ävan att ”Patienten försämrades snabbt, kunde till slut inte ta sig ur sängen själv. Patienten önskade komma till ett särskilt boende. Dottern kontaktade Eslövs kommun, biståndshandläggare 2, och beskrev situationen och att patienten önskade annat boende. Biståndshandläggare 2 hänvisade till tidigare vårdplanering, att kollega varit där två veckor tidigare och att det var många som stod i kö för särskilt boende.”

Efter nitton dagar får dottern ett meddelande om att hennes uppgifter inte föranleder IVO att för närvarande vidta några åtgärder. Ärendet avslutas.

Skånska Dagbladet har sökt inspektörerna som handlade ärendet, men utan framgång. Istället svarar enhetschef Joonas Terje på IVO avdelning syd.

Varför vidtog IVO inga åtgärder?
– Det här är en tragisk historia och situation. Och svaret dottern fick tog inte hänsyn till den situation som uppkommit. Det hade man kunnat göra, säger Joonas Terje och fortsätter.
– Utifrån vårt uppdrag och perspektiv är det svårt att se något syfte med en sån tillsyn, annat än att man naturligtvis berörs av de enskildas situation.

Men kontakten med socialtjänsten gick trögt och man hann inte med i hans försämring. Dessutom ignorerades ansökan om särskilt boende, enligt dottern.
– Ja, man kunde ha tittat på det. Jag ser inte att det fanns något hinder för det. Det man gör i de här ställningstagandena är att prioritera.

Det här klagomålet kom aldrig till Eslövs kommuns kännedom. Vad säger du om det?
– Det hade man också kunnat göra. Det är ett annat alternativ och handläggningssätt. Det gör vi ibland när vi väljer att inte inleda någon tillsyn. Och när det finns uppgifter som kommunen själva bör titta på inom ramen för sin klagomålshantering. Då har man möjlighet att lämna över uppgifterna och klagomålet till kommunen.

Det här är ett allvarligt klagomål som dessutom innefattar ett självmord.
– Hela situationen var tragisk och tung. Och där man som anhörig kan förvänta sig att vi gör och undersöker vad som är möjligt för att det ska bli så bra som möjligt.

Joonas Terje menar att det fanns två alternativa tillvägagångssätt. För det första att vidarebefordra ärendet till Eslövs komman att hantera. För det andra att inleda tillsyn. Men han menar samtidigt att en sådan tillsyn skulle bli spekulativ och inte ge några konkreta svar.
– Bedömningen var nog rätt att inte inleda tillsyn, men att man inte lämnade över uppgifterna till Eslövs kommun kan man ställa sig frågande till.

Hur skulle ni hanterat ett liknande klagomål i dag?
– Jag tycker att själva svarsbrevet var lite väl avskalat. Man hade kunnat utveckla någon mening med anledningen till varför man inte valde att göra någon tillsyn. Vi hade även kunnat lämna över uppgifterna till kommunen eftersom konsekvenserna av lidande blir så stora om man hanterar det på fel sätt. Åtminstone lämnat över uppgifterna till kommunen. Det hade vi nog gjort, säger Joonas Terje.

Läs mer:

Dagens fråga

Har du varit ute och seglat någon gång?

Loading ... Loading ...
×