Störningar i tågtrafiken Stockholm-Malmö

Det var under torsdagen stora störningar i tågtrafiken mellan Linköping och Norrköping, vilket medförde bland annat inställda avgångar och stora förseningar för fjärr- och regionaltåg på sträckan Stockholm-Malmö.
Orsaken till störningen var ett omfattande signalfel mellan Kimstad och Fiskeby.

Klockan sex på kvällen vad signalfelet reparerat.
Förseningarna mellan Stockholm och Malmö kommer dock fortsätta som en följd av det tidigare signalfelet.

Nyhetsbrev

×