Världens största värmepumpanläggning, i varje fall den största där köldmediet ammoniak ska användas, är snart klar. Projektledaren Mats Egard (t v) och produktionschefen Carl-Johan Falk väntar den fjärde och sista pumpen. Foto: Lennart Larsson
...
Arbetet startade för cirka ett år sedan. I höst ska alla rör vara inkopplade så att fjärrvärmevattnet kan värmas av dels avloppsvatten och dels med hjälp av avfallsförbränningen hos Sysav.

Här byggs för mer hetta

SPILLEPENG Tidigare pumpades det renade avloppsvattnet ut i havet.
Nu ska det istället hjälpa till att värma upp Malmöborna – och ge dem bättre luft.

Ett stenkast från Sysavs avfallsförbränning på Spillepeng bygger Eon en egen anläggning för att producera fjärrvärme. Bygget, en nätt investering på 200 miljoner kronor, kommer om några månader att kopplas in på fjärrvärmenätet.
Det nya är att avloppsvatten från Malmöborna kommer att hjälpa till att värma upp fjärrvärmevattnet. Avloppsvattnet som VA Syd renar intill anläggningen håller sommartid en temperatur på cirka 20 grader och vintertid runt 12.
– Det är en väldigt bra källa att plocka värme ur, säger Eons projektledare Mats Egard.

I Eons anläggning kommer det nerkylda fjärrvärmevattnet som återvänder efter användning först att värmas upp av rökgaser från Sysav. I nästa steg hettas vattnet upp ytterligare av renat avloppsvatten i en värmepump.
Till sist värms det upp till 90 grader i avfallsförbränningen hos Sysav så att det på nytt kan skickas ut till kunderna i fjärrvärmenätet.
– Det är fint att man kan ta tillvara dusch- och diskvatten på det här sättet. Tidigare pumpades det ut i havet efter reningen, säger Carl-Johan Falk, produktionschef på Eon värme.

Det finns en andra fördel med systemet. Avloppsvattnet kommer att bidra till att minska värmeproduktionen på naturgaseldade Heleneholmsverket och därmed minska utsläppen av koldioxid med cirka 50 000 ton årligen, ett första steg i Eons mål om att enbart använda förnybara eller återvunna bränslen i sin produktion.
– Vi kan göra Heleneholmsverket lite sysslolösare. Den värme vi får här motsvarar ungefär 10 000 Malmövillor, värme som annars producerats i Heleneholm, säger Carl-Johan Falk.

Senast år 2025 kommer naturgasen att fasas ut från Heleneholmsverket. Det innebär inte att produktionen ska upphöra och verket rivas
 – Heleneholmsverket är också navet i fjärrvärmenätet så vi måste producera där. Men det måste bli någon form av nya pannor där, tror Mats Egard.

Första spadtaget för den nya anläggningen på Spillepeng togs förra sommaren.
– Nu är vi inne i slutet av byggfasen. Vi ska bygga fyra värmepumpar här, tre är levererade och vi håller på att bygga den fjärde, säger Mats Egard.

I oktober eller kanske november ska allt vara klart för

Nyhetsbrev

×