De gamla buskagen ut mot vägen har avlägsnats. Nu ska vatten dräneras ur marken och i augusti påbörjas parkprojektet.foto: sabina mcdowell

Dubbeldammarna blir dubbelt så roliga i höst

Bara Det första spadtaget är taget i arbetet att förvandla området kring dubbeldammarna till en park.
– Ritningarna ser jättefina ut. Jag tror det här kommer bli väldigt uppskattat, säger Johanna Andersson, gatu- och parkchef.

Två stora buskage har redan jämnats med marken för att ge plats åt en häck som ska gränsa mellan Värbyvägen och den nya temalekplats som kommer byggas på grönområdet vid dubbeldammarna.

I slutet av hösten väntas den första av två etapper i förvandlingen av området vara klar. För tillfället pågår det grundläggande arbetet med att röja undan och dränera marken på vatten.
I augusti börjar anläggarna spika på den strandinspirerade lekplats som designats av kommunens egna landskapsingenjör.
– Vi har fått flera medborgarförslag med önskningar om ajust en temalekplats på området. Planen är nu att fräscha upp grönytorna och göra området attraktivt och skapa en trygg miljö, säger Johanna Andersson, gatu- och parkchef på Svedala kommun.

I första etappen ska det även planteras träd och andra växter, byggas sittplatser intill dammarna, sättas upp belysning samt nytt staket kring dammarna.
Kommunen har satt av totalt 2,5 miljoner kronor för projektet.
Under den andra etappen som väntas inledas under 2019 ska bland annat växtligheten utökas och mindre finjusteringar göras.
– Istället för bara två dammar kommer vi ha en fin park att röra oss i. Det finns en del populära platser här, så som fotbollsplanen och den öppna yta där valborgsfirandet brukar hållas, dessa kommer vi låta stå orörda.

Utöver lite hederlig byggröra kommer arbetet inte utgöra några större hinder för de boende i området menar Johanna Andersson. En liten del av cykelvägen intill dammarna kommer stängas av, men utöver det är framkomligheten detsamma. Projektet väntas vara klart under hösten 2019. – Ritningarna ser jättefina ut. Jag tror det här kommer bli väldigt uppskattat, avslutar Johanna Andersson.

Dagens fråga

Äter du kött?

  • Ja (90%, 926 Röster)
  • Nej (10%, 101 Röster)

Antal röster: 1 027

Loading ... Loading ...
×