Förslag på cykelväg fick nobben

HÖRBY – Anlägg en trottoar alternativt cykelväg längs Christian Kruses väg, och komplettera gatan med farthinder.
Det föreslår en kvinna i Hörby i ett medborgarförslag.
Men kommunfullmäktige nobbade förslaget på sitt senaste sammanträde.

Enligt kvinnan behöver det göras något för de oskyddade trafikanterna på Christian Kruses väg i Hörby.
– Här råder 40 km/h, men det är få bilar som håller den hastigheten, utan snarare 70 km/h. Den breda vägen inbjuder till att köra fort. Det finns ingen trottoar fast här promenerar många både äldre från Källhaga, föräldrar med barn med mera. Många cyklar och joggar här, skriver hon i medborgarförslaget.

Hon tycker att kommunen ska bygga en trottoar eller en cykelbana utmed vägen, och lägga några vägbulor längs vägen för att få ner hastigheten på biltrafiken.
– Morgontider och eftermiddagstider är värst när många stressade föräldrar ska hämta och lämna sina barn på Regnbågens förskola, skriver kvinnan.
Kommunfullmäktige hade uppe ärendet på sitt senaste möte, och beslöt då att avslå förslaget om farthinder, och att i övrigt anse medborgarförslaget som besvarat.
Kommunservice gata/park har utrett frågan och konstaterar att det finns en friliggande gång- och cykelväg parallellt med Christian Kruses väg, och bra kopplingar till denna.

– Dessa parallella vägar är ett mycket bättre alternativ för oskyddade trafikanter. Generellt är gata/park restriktiva med att anlägga farthinder eftersom det kan uppstå följdeffekter av detta såsom buller till följd av fordon som bromsar och accelererar, skriver Kommunservice gata/park.

Dagens fråga

Äter du kött?

  • Ja (90%, 926 Röster)
  • Nej (10%, 101 Röster)

Antal röster: 1 027

Loading ... Loading ...
×