Jakt- och viltvårdare Magnus Persson ror ut på Dagstorpssjön för att sätta ut 1200 glasålar.
Glasålarna kostar 4-5 kronor styck och transporteras i en liten frigolitlåda.
Magnus Persson sitter i styrelsen för Dagstorpssjöns fiskevårdsförening och vill att ålen ska fortsätta finnas som ett naturligt inslag i Dagstorpssjön.foto:joacim österstam
Från vänster Pia Persson med ålarna, Magnus Persson och åluppfödaren Curt Gelin från Helsingborg.

Engelska glasålar till Dagstorpssjön

HÖÖR I veckan sattes 1 200 glasålar ut i två vassruggar i Dagstorpssjön. Syftet med utsättningen är att främja ålfisket och få sjön att må väl.
– Ålen är ett naturligt inslag och ska finnas i sjön, säger jakt- och viltvårdaren Magnus Persson, medan han ror ut på sjön.

Magnus Persson sitter i styrelsen för Dagstorpssjöns fiskevårdsförening. Han har stämt träff med åluppfödaren Curt Gelin på parkeringen utanför Hardys grill.

Curt Gelin representerar åluppfödningsföretaget Scandinavian silver reel i Helsingborg. De föder upp ålar för konsumtion och utsättning.
Ålarna som Magnus Persson köpt har fångats i floden Severn i sydvästra England och är cirka 5 centimeter långa, spagettitunna och kostar 4-5 kronor styck.
De ligger förpackade i en liten frigolitlåda som ligger i bagageutrymmet på Curt Gelins herrgårdsvagn.

På parkeringsplatsen berättar Curt Gelin med stor inlevelse om mystiken kring ålen och dess fantastiska livscykel.
Men också att ålen är rödlistad, vilket innebär att man ska vara rädd om ålen.
Ett stort problem för ålen är de vattenkraftverk som byggts längs ålens vandringsleder.
– Det slaktas lika mycket ål i kraftverkens turbiner som yrkesfiskarna fångar, säger Curt Gelin.
Redan 2009 krävde EU att varje medlemsland skulle ta fram en nationell ålförvaltningsplan. I Sveriges plan ingår utsättning av ål, men också begränsning av ålfisket, kortare fångstperioder och mindre fångstmängder för yrkesfiskarna.
– Det har gjorts många åtgärder för att rädda kvar ålen i Europa. Och utsättning av ål är definitivt något som hjälper, säger Curt Gelin.

Tillsammans kör vi i konvoj till Dagstorpssjön. Ålarna ska sättas ut från roddbåt i två vassruggar utanför Hallaröds viken.
Innan själva utfärdandet skrämmer Magnus Persson bort eventuella gäddor med ett par årplask.
När frigolitlocket öppnas skummar och fräser det i det decimeterdjupa nedkylda vattnet.
– Vilken kraft det är i dem, säger Pia Persson, Magnus fru, som också är med vid utsättningen.

Försiktigt häller Magnus Persson ålarna i vattnet. Snabbt simmar de iväg och försvinner ner mot botten för att borra sig ner i dyn.

Magnus Persson gör dessa utplanteringar vartannat år och har ett inarbetat system för var i sjön han planterar ut dem.
– Nu hoppas vi de mår väl och hittar sin plats här, säger Magnus Persson.
Och i augusti kommer ”ålamörkret” och fisket igång.

– Det är när månen går ner i augusti och det blir riktigt mörkt för första gången. Då brukar vi sätta långrev och det brukar ge rätt så bra resultat, säger Magnus Persson.

Dagens fråga

Tror du att Sverige vinner mot Tyskland?

Loading ... Loading ...
×