Fastighetsbolaget som äger huset på Kvarngatan hotas nu av uthyrningsförbud om man inte åtgärdar problemen i inomhusmiljön. FOTO:Toomas Laagus
Eslövs kultur- och byggnadsminnesförening satte för ett antal år sedan upp en skylt på husets fasad för att påminna om att Eslövs stora stjärna, Ulla Billquist, bott i huset.
Sångstjärnan Ulla Billquist blev rikskändis under andra världskriget. Huset på Kvarngatan 13 i Eslöv var hennes barndomshem.

Ulla Billquists hem i Eslöv möglar

ESLÖV Ett uthyrningsförbud hänger som ett hot över
huset där den legendariska sångfågeln Ulla Billquist hade sitt barndomshem i Eslöv. Förbudet träder i kraft om fastighetsägaren inte åtgärdar de mögel- och ventilationsproblem som finns i huset.

Det är kommunens miljöavdelning som nu hotar med ett uthyrningsförbud om problemen i det lilla hyreshuset på Kvarngatan 13 inte åtgärdas.
Detta efter att man vid flera inspektioner i fastigheten konstaterat bristfällig ventilation och mögelskador i delar av fastigheten, där det i dagsläget finns fyra lägenheter.

Miljöavdelningen påpekar att om människor under en längre tid utsätts för den här typen av problem i inomhusmiljön så kan det leda till bestående hälsoproblem, som astma eller allergi.
Fastighetsägaren har nu fått ett föreläggande som förenas med ett vite. Uthyrninsgförbudet träder i kraft två månader efter att fastighetsägaren fått beslutet, men upphävs om fastighetsägaren kan visa att man åtgärdat problemen.

En plakett som sitter uppsatt på husfasaden skvallrar om att det inte är frågan om vilket hus som helst. Huset på Kvarngatan 13 var nämligen Ulla Billquists barndomshem. Under andra världskriget blev den Eslövsfödda sångfågeln Sveriges mest kända sångerska.
Skylten som påminner om att en stjärna en gång i tiden bodde i huset sattes för ett antal år sedan upp av Eslövs kultur- och byggnadsminnesförening, som ville rädda huset åt eftervärlden.

– Vi satte upp mässingsplaketten på huset och då visade det sig att då rev man inte huset. Man skulle ha rivit det för att få plats med p-platser. Men vi protesterade mot det och satte upp skylten och sedan fick huset stå. Man river inte ett hus där det sitter en mässingsskylt, säger Thomas Berséus som sitter i föreningens styrelse och som tidigare varit ordförande.

Han är bekymrad över att problemen i huset är så allvarliga att kommunen nu hotar med uthyrningsförbud.
– Detta är ju ett hus som är viktigt för Eslövs byggnadsmiljö. Det var därför vi satte upp den här skylten, för huset är av ett historiskt intresse. Ulla Billquist var ju verkligen en kändis, som betydde mycket för Sverige under kriget.
Thomas Berséus menar att det är viktigt att fastighetsägaren får tydliga instruktioner för att kunna komma till rätta med problemen, så att inte husets fortsatta existens hotas på sikt.
– Man måste visa fastighetsägaren vad han ska göra för att få det godkänt. Det är säkert inte så att man låtit huset förfalla. Det är säkert så att detta har uppkommit för att man gjort en felaktig åtgärd i det. För gamla hus möglar inte av sig själv. Gamla hus möglar för att man använder moderna metoder i gamla hus.

Skånskan har varit i kontakt med en av delägarna i fastighetsbolaget som äger huset. Han menar att man kommer åtgärda problemen innan uthyrningsförbudet träder i kraft.
– Det ska inte ske. Jag menar att vi kommer kunna se till så det här uppfylls inom den tidsfrist som är satt. Det klarar vi. Jag har sagt till att man ska prioritera ventilationen.
I dagsläget pågår en tillbyggnad på vindsplanet i fastigheten, där ytterligare lägenheter nu byggs. Enligt fastighetsägaren har problemen med inomhusmiljön förorsakats av åtgärder som byggarna vidtagit under byggprocessen.
– Vi håller på att bygga fyra nya lägenheter där uppe. Sedan har det gjort att de stängt av ventilationen, dumt nog.
För att få ordning på ventilationen har han nu tagit in ytterligare hjälp.
– Jag har satt in en konsult som ska få ordning på det. Jag har gett dem tre veckor. Det enda byggarna ska pyssla med nu är att de ska får ordning på ventilationen.

Fastighetsägaren beklagar att hyresgästerna drabbats av bristande ventilation och mögelproblem, som kan skapa olägenhet.
– Det är beklagligt att det gått så långt. De får ju naturligtvis kräva skadestånd.
Fastighetsägaren menar att han är medveten om husets kulturhistoriska värde.
– Det är vi högst medvetna om. Vi har kopplat in en kulturantikvarie för att bevaka den delen, säger han och förklarar att man anstränger sig för att behålla originaldetaljer.

Enligt miljöavdelningen upptäckte en av hyresgästerna mögel i bostaden redan i februari i år.
Fastighetsägaren håller med om att det dröjt onödigt länge med att ta tag i problemen med inomhusmiljön.
– Jag håller med. Det får jag ta på mig som fastighetsägare men jag har ju legat på byggarna för att se till att de får ordning på det. Byggnationen har dragit ut på tiden och därmed att åtgärderna inte har blivit vidtagna förrän nu.

Dagens fråga

Playa del Ingles eller Playa del västkust i sommar?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Webbkryss

×