Solcellsanläggningen på taket till Bara Mineraler blir på totalt 1 000 kvadratmeter.

Rekordmycket sol hos Bara Mineraler

BARA Bara Mineraler bygger just nu ett stort solkraftverk på sina tak. 1 000 kvadratmeter solceller väntas täcka en tredjedel av företagets elbehov.

– Satsningen på solel är lönsam för oss som företag eftersom solen skiner när vi jobbar, konstaterar företagets vd Susanna Bondeson i ett pressmeddelande. Då kan vi använda elen direkt i produktionen och kommer att sälja överskottsel endast på helgerna.
– Främst handlar det om att dra vårt strå till stacken för en bättre miljö samtidigt som det känns väldigt bra att till stor del vara självförsörjande på el.
Anläggningens effekt blir 200 kilowatt och den beräknas generera 180 000 kilowattimmar om året. För tillfället är detta den största solcellsanläggning på tak som Eon byggt i Sverige.

Eftersom många andra följer efter väntas inte Bara Mineraler inneha rekordet under så lång tid.
– Solcellerna kommer att täcka en tredjedel av vårt elbehov, fortsätter Susanna Bondeson. Vi tillverkar och förädlar en rad produkter som alla minskar miljöbelastningen i de branscher vi verkar. Vi arbetar både med produkter för hortikultur, anläggning och byggande.
Bara Mineraler grundades 1993 och säljer produkter som används till yrkesmässig odling. Tegelprodukter säljer man via dotterbolaget Randers tegel AB och Bara Prefab.

Dagens fråga

Tror du att Sverige vinner mot Tyskland?

Loading ... Loading ...
×