Taxi Trelleborg fick nytt färdtjänstanbud

SVEDALA Färdtjänsten rullar på men bakom kulisserna pågår en process sedan nio månader tillbaka med överprövningar från taxiföretag.
Taxi Trelleborg har fått färdtjänstuppdraget men Vellinge taxi har fått sitt avtal förlängt till och med den siste oktober.

– Vi är nöjda med Vellinge taxi och därför har vi förlängt avtalet med dem, förklarar upphandlingsstrateg Robert Aradszky på Svedala kommun. Vad vi än gör vet vi om det inte är rätt.
Taxi Trelleborg har fått uppdraget men eftersom det beslutet har överklagats kan de inte skriva på avtalet och börja köra.
– Så resonerar vi just nu i alla fall men det finns inga klara riktlinjer i den här processen. Det finns domar både för och emot men just nu låter vi Vellinge taxi fortsätta och det avtalet har vi möjlighet att säga upp med 45 dagars varsel.
Svedala kommun började redan i höstas att handla upp en ny avtalsperiod med körningar för färdtjänst och skolskjutsar. Nuvarande avtal med Vellinge taxi gick ut den 1 februari i år.
– Vi tyckte att vi var ute i väldigt god tid, fortsätter Robert Aradszky. Men eftersom besluten överprövats och handläggningstiderna är långa har det blivit så här.
– Vi upplever att resenärerna inte märkt någonting av allt som pågår.
I höstas beslutade Svedala kommun att ge fortsatt förtroende för Vellinge taxi att köra färdtjänst och skolskjutsar i kommunen. Ett beslut som överklagades av taxi Trelleborg som också var med och lämnade anbud.
Den 21 juni stod det klart att det var förvaltningsrättens dom som skulle gälla. Den säger att utvärderingen av de inkomna anbuden ska göras om.

– Detta gjorde vi och beslutade att ge uppdraget till taxi Trelleborg. De inkomna anbuden gick ut den 6 juni men vi valde att fråga alla om de gällde fortfarande och de svarade ja.
Nu har Vellinge taxi överklagat detta beslut till förvaltningsrätten. Vellinge taxi anser att det inte går att förlänga anbudstidens giltighetstid på det här sättet.
Man menar att tidsfristen var alldeles för kort. Enligt dem var den sex timmar och att få en sådan fråga på eftermiddagen innan midsommarhelgen tycker man inte är acceptabelt.
”Under alla omständigheter så visar den korta tidsdräkten på sex timmar att man endast var intresserad av accept från den anbudsgivare till vilken man tilldelade kontraktet,” skriver Vellinge taxis vd Jörgen Nilsson bland annat i sin överprövning till förvaltningsrätten.
Turerna rullar vidare, både för alla som åker och som står bakom processer och beslut.

Dagens fråga

Känner du dig säker utomhus på kvällen?

Loading ... Loading ...
×