Rivningen av centrumbyggnaden i Bara pågår för fullt. Fastigheten rivs i etapper och inleds med delen där det tidigare låg en matbutik.
Så småningom ska hela centrumbyggnaden rivas och ersättas med en betydligt mindre länga med lokaler för uthyrning.
Vid Värbytorget pågår förberedelserna för att börja bygga nya butikslokaler och 32 lägenheter.

Centrumbyggnaden rivs i flera etapper

BARA Rivningen av centrumbyggnaden i Bara pågår för fullt. Bit för bit jämnas den omdiskuterade tegelbyggnaden med marken.
Samtidigt pågår förberedelserna för att bygga nya lägenheter och butikslokaler till en pizzeria och ett apotek en bit bort.

Många Barabor har tyckt att det dröjt länge innan byggandet kommit igång igen i Bara men just nu är aktiviteten hög. En grävmaskin hackar sönder centrumbyggnaden och en lastbil kör iväg med rivningsresterna.

Hela byggnaden rivs inte på en gång utan ägaren har valt att starta med den del av fastigheten som tidigare var Icabutik. Som bekant har Ica flyttat in i en ombyggd lokal i gamla biblioteket.
Det var i samband med den renoveringen som Peab bestämde sig för att det inte var lönt att bygga om och rusta upp centrumbyggnaden.
Lokalerna är i ett dåligt skick och bland annat dåligt isolerade.

– Rivningen av centrumbyggnaden kommer att ske i etapper och den hänger samman med nybygget vid Värbytorget. Där har vi börjat bygga två butikslokaler och 32 nya lägenheter, berättar Pia Andersson som är vd för Annehem bygg och projekt AB.
– Den gamla Icabutiken rivs nu men när det är klart kommer rivningen att avstanna.

På sikt kommer hela centrumbyggnaden att rivas. Eftersom det fortfarande finns hyresgäster kvar i den måste rivningen ske i etapper.
– Centrumbyggnaden ska ersättas med nya lokaler. De blir på cirka 500 kvadratmeter totalt och byggs som en länga.

I nuvarande centrumbyggnad finns en gång rakt igenom byggnaden. Den ger ett ödsligt intryck men i början av 70-talet när byggnaden stod klar byggde man ofta på det här sättet. Av förklarliga skäl kommer man inte att göra samma misstag en gång till.

Pizzerian i centrumbyggnaden ska flytta in i nybygget vid Värbytorget. I den andra lokalen ser det i dagsläget ut som om ett apotek blir hyresgäst.
Nybygget vid Värbytorget beräknas vara klart om ett år.

Dagens fråga

Tror du att Sverige vinner mot Tyskland?

Loading ... Loading ...
×