Det finns goda möjligheter att sälja mer av svensk mat menar landsbygdsministern Sven-Erik Bucht (S).foto: tt

Svensk mat ger nya jobb

De senaste tjugo åren har den svenska livsmedelsproduktionen minskat inom många viktiga områden. Den här utvecklingen är vi socialdemokrater fast beslutna att vända. Genom en överenskommelse mellan sju av åtta riksdagspartier så kommer vi få en livsmedelsstrategi som ska öka den svenska matproduktionen. Med den på plats kan Sveriges lantbrukare, livsmedelsindustrin och alla de konsumenter som vill äta mer svenskt vara säkra på att det kommer att finnas mer svensk mat att lägga på tallrikarna både i Sverige och runt om i världen.

Den 20 juni fattar riksdagen beslut om den nya livsmedelsstrategin för mer svensk mat. Regeringen har redan fattat beslut om ett 20-tal åtgärder som ska stärka svensk livsmedelssektor samt öka konkurrenskraften och lönsamheten. Och ännu fler satsningar är på gång. Totalt satsar regeringen en matmiljard på att öka livsmedelsproduktionen. Detta är särskilt viktigt för att skapa fler jobb på svensk landsbygd.

Det finns goda möjligheter att öka försäljningen av svensk mat och se till att jobben blir fler. Svenska produkter står för hög kvalitet. Vi har ett djurskydd i världsklass, låg användning av antibiotika och vi har jämfört med många andra länder en betydligt mer klimatsmart livsmedelsproduktion.
I dag är efterfrågan på ekologiska varor större än vad som produceras. Det är därför viktigt att ge svenska livsmedelsproducenter möjlighet att möta den stora efterfrågan på ekologiskt. Regeringen har därför satt som mål att 30 procent av svenskt jordbruk ska vara ekologiskt till 2030 och genomför åtgärder för att möjliggöra denna omställning.
Det är bra att vi nu har arbetat fram en överenskommelse med de borgerliga partierna om att öka vår livsmedelsproduktion. Det innebär att alla måste samarbeta för att nå målen. För fler jobb i hela Sverige och en levande landsbygd är en del av den svenska modellen.

Dagens fråga

Tror du att Sverige vinner mot Tyskland?

Loading ... Loading ...
×