Det lär bli en polisutbildning i Malmö. Vad den ska innehålla och var polisstudenterna som här ska öva vet ingen i dag.

Polisskolan – med förhinder

MALMÖ Kommunen och högskolan förbereder sig för att kunna utbilda poliser i Malmö.
Men hur utbildningen ska se ut och när den ska starta vet ingen i dag.

I april presenterar inrikesminister Anders Ygeman (S) en plan för fler poliser och ökad trygghet. Antalet polisanställda ska till 2024 öka med 10 000 och två nya lärosäten för polisutbildningar ska inrättas – ett i västra Sverige och ”en i södra delen av landet.”
Både Ygeman och rikspolischef Dan Eliasson säger senare i intervjuer att det är både rimligt respektive klokt att den södra utbildningen hamnar i Malmö.
Och en polisutbildning vill Malmös politiker gärna ha. Redan 2005 motionerade Malmöriksdagsmannen Tobias Billström (M) om det.
I december förra året skrev Malmöhögskolas rektor Kerstin Tham och kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) ett gemensamt brev till Anders Ygeman i samma ärende.
Frågan är vad det blir för slags utbildning. Förra året kom utredningen ”Polis i framtiden”, som bland annat föreslog att den nuvarande grundutbildningen till polisman ska förvandlas till en yrkesexamen om 180 högskolepoäng.

Polismyndigheten själv sa ja. Men stödet i riksdagen för idén verkar vacklande. Fredrik Persson, pressekreterare hos Anders Ygeman, säger att ett förslag troligen kommer först i samband med höstbudgeten men kan inte närmare säga hur det kommer att se ut.
Katrin Stjernfeldt Jammeh är övertygad om att riksdagspartierna kommer att kunna enas.
– Det borde finnas en ganska bred majoritet i riksdagen. Alla partier har ju sagt att man vill ha fler poliser, säger hon.

Ett beslut bör i varje fall komma snabbt, tycker Katrin Stjernfeldt Jammeh. Om regeringens mål om 10 000 nya polisanställda ska infrias går det inte att vänta alltför länge.
– Min ingång är att Malmö behöver en polisutbildning och ser inte att det ska vara några problem i och med att vi har Malmö högskola här.

På Malmö högskola är man dock mindre intresserad av att starta ytterligare en polisgrundutbildning och hade gärna sett att tankarna i ”Polis i framtiden” förverkligades. Skolan skrev ett positivt remissvar på framtidsutredningen och det var med den i åtanke som skolans rektor Kerstin Tham skrev brev till inrikesminister Ygeman.
– Men sedan har det visat sig att det inte finns en majoritet i riksdagen för en mer akademisk polisutbildning. Och då blir frågan lite mindre intressant för oss, vi skulle väl önska att vi kunde vara med och påverka en framtida polisutbildning, säger prorektor Per Hillbur.
Högskolan bedriver redan i dag polisforskning och arrangerar påbyggnadsutbildning för poliser inom bland annat kriminologi
– Samtidigt är vi ett lärosäte som tar ett stort samhällsansvar. Säger samhället att det har behov av en polisutbildning så ska vi dra vårt strå till stacken, fortsätter han, men påpekar att ingen ännu formellt bett högskolan att starta en utbildning, akademisk eller ej.
Politikerna får hur som helst skynda långsamt.
– Det handlar om ett väldigt stort åtagande. Vi håller ju på att bli universitet och allt vad det för med sig. Skulle vi få en polisutbildning i dag skulle vi ha svårt att genomföra den med hög kvalitet.

Nyhetsbrev

×