Smidig hantering kan vara lösning

ESLÖV Att hitta vägar för att förenkla administrationen kring faktureringen av p-avgifterna för företagen kan vara en väg att gå, menar man från kommunens håll.

Kommunens näringslivschef Lars Persson var alltså nyligen på besök på Carola Losells städföretag för att diskutera de konsekvenser som p-avgifterna får för företagare som regelbundet måste parkera i centrum.
Lars Persson menar att kommunen nu ska titta på möjligheterna att förenkla för företagen.
– Naturligtvis är det ingen som vill att någon ska drabbas av det på det sättet. Det vi nu kommer göra är att prata med våra kollegor på gata-trafik och park och höra vad vi kan göra för att det administrativt inte ska bli något merarbete, säger Lars Persson.
Han tänker sig att det finns lösningar på problemet för företagen.
– Ja, det är väl att hanteringen på något sätt blir så smidig som möjligt, så att man kan få samlade fakturor.
Att hitta lösningar för en smidig hantering kring faktureringen av p-avgifterna för företagen är en linje som även miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Bengt Andersson (M), är inne på.
– Den administrativa hanteringen ser jag som lösbar, säger han.
Bengt Andersson menar att han har förståelse för att p-avgifterna skapar merkostnader för vissa företag men påpekar att p-avgifterna behövs för att få ordning på bilarna i centrum och för att skapa förutsättningar för ett framtida parkeringshus i centrum.

Bengt Andersson vill däremot inte ta ställning till Carola Losells idé om att företagen skulle ges möjlighet att köpa p-tillstånd för centrum till ett nedsatt pris.
– Det är för tidigt att ha en åsikt om det, säger han.
Janet Andersson (S) som är förste vice ordförande i samma nämnd ger ett tydligare besked och ser inte det som en tänkbar väg att företagen skulle ha möjlighet att köpa särskilda p-tillstånd till nedsatt pris.
Att gynna företagarna på det sättet tycker hon inte det finns skäl till. Janet Andersson påpekar att Eslövs centrum inte bara ska vara tillgängligt för invånarna utan även för folk som kommer utifrån.
Idén med att införa p-avgifter är bland annat att få snurr på bilarna i centrum, påpekar hon.
– Vi vill ha en rotation på fordonen men vi får ju ingen rotation om företagen står där hela dagen.

Dagens fråga

Fick du din valda semesterperiod i år?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Webbkryss

×