Höj- och sänkbara pollare på Storgatan stänger av för trafik kvälls- och nattetid.

Pollare ska öka säkerheten

Malmö
Höj- och sänkbara pollare ska monteras på Hamngatan och Kyrkgatan. Syftet är att höja säkerheten och förhindra att obehöriga fordon kör in på torget.
– Tanken är att pollarna ska vara uppe innan Malmöfestivalen startar i augusti, säger Martin Lundin på stadslivsavdelningen.
På senare tid har det varit mycket diskussioner om skenande bilar och terrordåd. Men pollarna runt Stortorget har diskuterats under två år. Och då inte utifrån ett terrorperspektiv.
– Det har varit andra typer av olovliga körningar på torget som också kan vara en risk för allmänheten, även om det inte funnits ett ont uppsåt, säger Martin Lundin.
Nu har dock ärendet prioriterats högre med tanke på vad de terrordåd med fordon som utförts både i Sverige och utomlands.

Utryckningsfordon, varutransporter, avlopps- och avfallstömning måste fungera.
Därför används höj- och sänkbara pollare. Alternativet vore att stänga av gatorna.
Och betongsuggor eller -lejon, som på Drottninggatan i Stockholm, kan vara en fara i sig om ett tungt fordon kör in i dem med hög hastighet.
– Det råder lite delade meningar om vilka lösningar som fungerar bäst. Det finns inga facit än, säger Martin Lundin.
Runt Stortorget kommer cirka 10-15 pollare att installeras på Hamngatan och Kyrkgatan.
För andra gator och delar av Malmö diskuteras andra lösningar för att höja säkerheten och öka tryggheten i staden.

Rasmusgatan i Seved har också föreslagits få höj- och sänkbara pollare.
– Där pågår det diskussioner om vilken åtgärd som är bäst, säger Martin Lundin.

Dagens fråga

Sparar du på vattnet hemma i sommar?

Loading ... Loading ...

Tv

×