Per Einarsson (KD). Foto: Jens Christian

Politiker oroas över observationsenhet

ystad Regionpolitikern Per Einarsson (KD) ser allvarligt på att Ystads lasaretts observationsavdelning saknar sjuksköterskor och oroas över patientsäkerhet.

På grund av bristen på sjuksköterskor har Ystad lasarett tidigare i år slagit ihop akutvårdsavdelningen och hjärtintensiven och dragit in vårdplatser.
Ett ytterligare steg för att hantera personalbristen sker under sommaren då en sjuksköterskelös enhet öppnar.

Denna obeservationsenhet kommer vara öppen mellan 8-21 och ha vårdplatser där en läkare och en undersköterska arbetar. Patienterna kommer dit om en bedömning gjorts att de inte behöver läggas in på annan avdelning och inte är i behov av läkemedelsbehandling.

Kristdemokraten Per Einarsson (KD), 2:e vice ordförande i Sjukvårdsnämnd KRYH som har hand om primärvården i östra Skåne, är dock oroad över patientsäkerheten.
– Jag är mycket orolig för professionerna, säger Per Einarsson.
Han har fått berättat för sig från anställda, men inte läkare, att det kan komma att saknas kompetens och oroas över en ökad belastning på läkaren.
– En undersköterska kanske blir mer orolig och läkaren kan känna av det. Oron kan sprida sig till mig eller den som är i behov av vård. Det finns saker som undersköterskor inte har kompetens att göra, men som sjuksköterskor har och då får läkaren ta det ansvaret, säger Per Einarsson och nämner läkemedelsansvar och injektioner.

På nästa regionfullmäktige den 20 juni kommer han därför fråga ordföranden i Sjukvårdsnämnd KRYH, Maria Nyman Stjärnskog, om hon känner sig trygg med avsaknaden av sjuksköterskor på avdelningen.

Karin Ekelund, platschef på lasarettet, berättar att tillgång på sjuksköterskor kommer finnas i närheten.
– Det finns hela tiden backup med sjuksköterskor som kan ge injektioner och det är en dedikerad läkare. Detta är en åtgärd vi gör för att vi inte har ett tillräckligt antal sjuksköterskor, säger Karin Ekelund, som även nämner att sjuksköterskor kommer jobba på enheten vid ett par tillfällen under sommaren.
Hon berättar också att arbetet med att göra observationsenheten redo inför sommaren pågår fortfarande.

Dagens fråga

Sparar du på vattnet hemma i sommar?

Loading ... Loading ...

Tv

×