Alla föräldrar till barn i skolåldern har i veckan informerats av de åtgärder som Höörs kommun sätter in mot skadegörelsen. Fritidschef Freddy Friberg uppmanar fler vuxna att engagera sig. – Nattvandrarna gör exempelvis en jättebra insats och där kan alla vara med, säger han.

Han varnar för skolbränder

höör Förstörda allmänna toaletter, bilbränder och försök att antända skolbyggnader. Nu har Höörs kommun tröttnat på den omfattande skadegörelsen. Ett batteri av åtgärder sätts nu in för att försöka få stopp på förödelsen.

SkD har i olika omgångar under våren rapporterat om den omfattande skadegörelsen som skett på olika ställen i Höör.

– Det har varit mycket skadegörelse ända sedan sportlovet, säger fritidschefen Freddy Friberg som ansvarar för sommarsatsningen.
När sommarlovet står för dörren fruktar kommunen att förstörelsen ska öka.
Freddy Friberg räknar upp ett antal incidenter som inträffat under våren.
– En ny offentlig toalett vid Dagstorpssjön brann ner till grunden. Ett vittne såg där tonårsungdomar springa från platsen.

– Vid Vaxsjön har ett vindskydd brunnit. Det har varit inbrott i glasskiosken som tennisklubben sköter. Vid Jeppavallen har det också varit förstörelse och där lyckades också fyra ungdomar i 13-årsåldern gripas vid ett tillfälle. Norra Rörum och Snogeröd har varit drabbat. Soptunnor har eldats upp. Bildäck och till och med bilar, säger Freddy Friberg.

Fritidschefen påtalar att skadegörelsen sommartid inte är något nytt. Men i år har det varit mer omfattande än kanske någonsin tidigare.
– Fönsterkrossning var populärt förra året. I år har fönstren klarat sig. Däremot är det nytt med bränder, säger han.
Bilar på pendlarparkeringen har exempelvis eldats upp. Edens skolas lokaler har också varit utsatta och Freddy Friberg fruktar att något riktigt allvarligt ska hända.
– I fallet med Eden har det inte varit långt ifrån att elden spridits till skolbyggnaderna. Vi har i dag kommunanställda som är oroliga för att deras arbetsplats inte kommer vara kvar efter sommaren, säger Freddy Friberg och nämnder Killebäcksskolan i Södra Sandby som exempel.

– När den brann ner i januari 2009 grep man två högstadieelever. Återbetalningskraven på åtskilliga miljoner som finns på dessa båda personer kommer påverka dem för resten av deras liv. Också de som förstör kan drabbas av oerhörda konsekvenser.

Räddningschef Lars Nilsson bekräftar läget.
– När det antänds i ventilationstrummor och husfasader på skolor så är det nära. Då är det tillfälligheter som gör om elden sprider sig eller inte.
– Bilbränder har kommit och gått. Under våren har det varit fler i tätorten än tidigare, säger Lars Nilsson som har förståelse för att skolanställda känner oro när bränderna kryper allt närmare.

I Höör har polisen och kommunen ringat in tio till femton barn i högstadieåldern som man tror ligger bakom mycket av brotten. I den skrivelse som kommundirektör Michael Andersson ligger bakom anges också att det under våren varit väldigt oroligt på skolans område med ”ovanligt många incidenter”.

Socialtjänsten är inkopplad och använder sig av så kallade föräldrarådslag.
– Det är en metod som används och som brukar ge effekt eftersom föräldrarna till berörda barn kan påverka varandra i positiv riktning. Men alla föräldrar vill inte vara med, säger Freddy Friberg.
Nu sätter Höörs kommun in ett antal åtgärder för att få bukt med de kriminella elementen.

Det handlar om sommarskola, gemensamma sommaraktiviteter med Hörby kommun och ett sommaröppet Älvkullen. Men också om utökad väktarbevakning vid skolområdet, Jeppavallen och Frostavallen.

– Dessutom förbättrar vi våra kameror som vi har uppsatta på fastigheter i känsliga områden, säger Freddy Friberg.
Fritidschefen menar att det i slutändan är ett gemensamt ansvar att få bort skadegörelsen. Insatserna som görs är inte gratis, men Freddy Friberg men vill i dagsläget inte sätta en prislapp på vad allting kostar.

Dagens fråga

Sparar du på vattnet hemma i sommar?

Loading ... Loading ...

Tv

×