Snäckfågel har stått på Stora torg sedan 1960-talet, men det är inte säkert att den får vara kvar på sin nuvarande plats länge till. Foto: Henrik Lindahl
Snäckfågel har stått på Stora torg sedan 1960-talet, men det är inte säkert att den får vara kvar på sin nuvarande plats länge till.Foto: Henrik Lindahl

Skulpturen ”Snäckfågel” kan behöva flyttas

eslöv Det offentliga konstverket ”Snäckfågel” kan komma att flyttas när Stora torg byggs om – antingen permanent eller tillfälligt.

Just nu pågår en arktitekttävling om torgets omdaning. Ingen utanför en liten krets på stadshuset vet ännu hur förslagen ser ut. Men det är inte omöjligt att ”Snäckfågel”, placerad på torget nära Hotell Stensson, kan behöva flyttas. Antingen tillfälligt för att inte skadas under ombyggnadsperioden, eller permanent om den inte skulle finnas med i det vinnande förslaget.
Därför har kultur- och fritidsnämnden fattat ett beslut som gör det möjligt att snabbt flytta konstverket, om det skulle behövas.
– Vi vill vara beredda så att vi inte stoppar upp processen med torget, säger nämndens ordförande Christine Melinder (M) som inte har några invändningar mot en eventuell flytt.

Var skulpturen skulle kunna stå istället om den måste flyttas permanent finns det inget svar på idag, enligt nämnden. Det får man i så fall titta närmare på senare.
”Snäckfågel” är gjuten i brons och skapad av den svenska skulptören Eric Grate (1896-1983). Eslöv beslutade att köpa den 1965, för 85 000 kronor (motsvarar cirka 860 000 kronor i dagens penningvärde).
– Konstrådet finner att denna skulptur genom sin formskönhet skulle komma att utgöra ett förnämligt blickfång, skrev Eslövs eget konstråd i ett utlåtande inför beslutet.

Dagens fråga

Följer du fotbolls-VM?

Loading ... Loading ...
×