I höstas skrev Skånskan om ett annat fall (bilden) där husägarna inte fick lov att putsa fasaden på sitt röda tegelhus. ARKIVBILD

Ännu en tegelghusägare nekas att putsa fasaden

ESLÖV Kommunen slår klorna om de klassiska tegelhusen inne i Eslöv. Nu får ytterligare en husägare nej på sin önskan om att ändra det röda teglet till en putsad fasad.

Fastighetsägaren på Lapplandsvägen i Eslöv vill ge sitt hus ett lyft och ansökte hos kommunen om att få ändra den befintliga tegelhusfasaden till en grå puts. I samma veva ville man också byta ut det befintliga röda tegeltaket mot ett svart glaserat betongtak.

Men att ändra tegelfasaden till puts säger miljö- och samhällsbyggnadsnämnden nu nej till.
– Vi vill bevara de tegelhus som finns, säger Bengt Andersson (M, ordförande i nämnden.

Skälet är att den aktuella fastigheten ligger i ett område för särskilt värdefulla kulturmiljöer.
Skånskan har tidigare rapporterat om ett husägarpar i norra Eslöv som i höstas fick nej i nämnden när de ville ha ett bygglov för putsning av en röd tegelfasad. I det fallet låg dock fastigheten i en kulturmiljö av riksintresse.

I det nu aktuella ärendet fick ägaren delvis sin vilja igenom. Nämnden säger alltså nej till putsen men accepterar ett byte av taket till ett betongtak. Något glaserat betongtak accepterar däremot nämnden inte, utan taket måste vara icke glaserat, för att det inte ska sticka ut för mycket.

Dagens fråga

Var det rättvist att Real Madrid vann Champions League?

Loading ... Loading ...

Tv

×