Ser ny möjlighet att få en samlingslokal

BARA Svedala kommun har planer på att bygga ut Spånghomsskolans matsal. Närmare 100 Barabor stöttar nu ett förslag att samtidigt lösa lokalbehovet för äldre.
Bara PRO har i många år försökt få tillgång till en tillräckligt stor lokal i Bara. I dag träffas föreningen s medlemmar bland annat i Bara GIF:S lokaler.

PRO har förgäves försökt hyra tomma lokaler i Bara centrum och även försökt att få Svedala kommun att trycka på hyresvärden Peab för att få tillgång till dessa.

Nu hoppas många Barabor istället på en annan möjlighet. Spångholmsskolans matsal behöver byggas till och här ser många pensionärer en möjlighet att få lokalbehovet tillgodosett med ytterligare en utbyggnad.
Bo Christiansson som är ordförande i Bara PRO har lämnat in ett medborgarförslag som alltså stöttas av närmare 100 personer. Det går ut på att även ordna lokal till dagcentralen.
”Vid utbyggnaden av matsalen kan man förslagsvis bygga en samlingslokal i anslutning till denna. Lokalen kan vara en tillgång för dagcentralen som nu är ganska trångbodd. Då frigör man dessutom en tvårumslägenhet som det finns stort behov av.
Dagcentralen kunde också samverka med samlingslokalen så att man får ett utrymme som är stort nog för båda verksamheterna”, skriver Bo Christiansson bland annat i sitt medborgarförslag.
Lokal för dagcentralen och en samlingslokal för 75-80 personer är det behov som finns. Dagcentralen har kaféverksamhet men även läsecirklar och kurs i akvarellmålning. Bara PRO påpekar att om kommunen väljer denna lösning så slipper man betala hyra för lokalen hos Bara GIF.

Dagens fråga

Var det rättvist att Real Madrid vann Champions League?

Loading ... Loading ...

Tv

×