Modulerna har en total yta på 14 kvadratmeter och en boyta på tio. Foto: Elisabeth Sandberg

Flera grannar saknar utskick om moduler

KLÅGERUP Boende på Snickarevägen har fått men inte de på Mårten Bengtssons väg. Flera fastighetsägare som bor i närheten av de planerade bostadsmoduler som ska sättas upp för nyanlända ställer sig frågande till vilka som räknas som sakägare.

Skånska Dagbladet berättade nyligen om tio bostadsmoduler som Svedala kommun vill ha bygglov för att sätta upp i Klågerup nära Bangårdsvägen. Modulerna har en total yta på 14 kvadratmeter och en boyta på tio.

Bygg- och miljökontoret har skickat ut information till ett 30-tal hushåll. Dessa har fram till den 6 juni att yttra sig.
Nu undrar flera Klågerupsbor om informationen verkligen gått fram till alla och hur fastighetsägarna valts ut. Boende på Mårten Bengtssons väg i det nybyggda området Klågerups backar finns inte med på sändlistan. Det gör däremot fastighetsägare på Bagarevägen och Snickarevägen som ligger längre bort från platsen.
– De har ju inte ens samma infartsväg till området, påpekar en av dem som bor i det nybyggda området. Jag ställer mig mycket frågande till varför inte Mårten Bengtssons väg finns med på den här listan. Vi måste ju köra förbi modulerna när vi ska in och ut.
– Jag har skickat ett mejl till Svedala kommun. I vanliga fall brukar man få ett mottagningsbevis på att mejlet kommit fram men det har jag inte fått det heller. Man undrar om kommunen vill undanhåla information för oss.

Modulerna ska sättas upp på en tennisbana som inte används längre.
– Jag tycker att det borde finnas en lämpligare placering av de här modulerna, fortsätter Klågerupsbon som Skånska Dagbladet pratat med.
– De som bor i en sådan här modul måste ha svårt att sysselsätta sig. Vi är många som känner en oro över hur det här ska fungera.
Bygglovsarkitekt Ulrika Larsson på Svedala kommun är ansvarig för utskicken och hon förklarar hur man gått till väga.
– Vi har frågat de fastighetsägare som gränsar mot den berörda delen av Klågerup 1:30, förklarar Ulrika Larsson.
– Mårten Bengtssons väg gränsar inte mot Klågerup 1:30. Givetvis kan flera lämna in synpunkter och eventuellt överklaga ett beslut. Men det är inte säkert att de bedöms vara berörda sakägare enligt plan- och bygglagen.

Läs mer:

www.skd.se

Dagens fråga

Var det rättvist att Real Madrid vann Champions League?

Loading ... Loading ...

Tv

×