Medlemmarna i Sydvästra Skånes Vattenråd är Skurup, Trelleborg och Vellinge. På bilden syns en fiskare som fångat en öring i Skivarpsån.Arkivbild

Nytt uppdrag ska förbättra åns hälsa

Skurup Skurups kommun utlyser en konsulttjänst som genom samarbete med markägare kan förbättra miljön i Skivarpsåns avrinningsområde.
Den 30 maj ska alla anbud vara inne.

Tillsammans med Sydvästra Skånes Vattenråd söker kommunen efter konsulter som kan hjälpa till att komma tillrätta med en del av Skivarpsåns avrinningsområde.
Här finns liksom i övriga sydvästra Skåne stora åtgärdsbehov på grund av jordbruket.
– De sydskånska åarna är näringsrika och att avhjälpa näringsöverskottet och skapa våtmarker är mycket viktigt då övergödningen bidrar till algblomningen i havet, säger Lena Johansson, miljöstrateg på Skurups kommun.

Den eller de som får uppdraget kommer föra dialog med markägare längs en åtta kilometer lång sträcka i området Skurup-Örsjö ängar.
– Mycket av näringsämnena finns naturligt i marken och då behöver man samarbeta med jordbrukarna. Det är också dyrt att köpa in fosfor och andra näringsämnen, säger Lena Johansson, som också framhåller dagvatten och enskilda avlopp som en bidragande orsak till problematiken.

I kravbeskrivningen av konsultuppdraget står det bland annat att markägare ska ordna informationsträffar, och ge personlig rådgivning som skulle kunna uppmuntra markägarna till handling. Det finns alltså inget som binder markägarna till åtgärder.
– Det är helt beroende på markägarna och därför är det viktigt att man kan knyta kontakter, säger Lena Johansson.

En av lösningarna är som nämnt våtmarker, då dessa samlar upp näringsämnen och kan dessutom ha den positiva följdeffekten att den biologiska mångfalden ökar.
Behovet av att förbättra hälsan, den biologiska mångfalden och minska belastningen av näringsämnen i Skivarpsån beskrivs som stort av kommunen.
– Fler våtmarker och dammar, allt som kan stoppa vattnet är av godo, säger Lena Johansson.

Senast den 30 maj ska anbuden ha kommit in till kommunen, som bidrar med runt 250 000 kronor till projektet. Därefter har konsulten eller konsulterna fram tills slutet av november 2017 på sig, då resultaten ska redovisas.
– Vi får göra det bästa under rådande omständigheter, säger Lena Johansson, som tydligt brinner för en förbättrad vattenkvalitet.
– Det är otroligt viktigt. Framtida generationer ska också ha det drägligt.

Dagens fråga

Var det rätt att Peter Madsen dömdes till livstid för mordet på Kim Wall?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Webbkryss

×