En ny Sallerupskola ska byggas och den nuvarande rivas, enligt förslaget. Under tiden krävs moduler. Arkivbild

Miljardsatsning på nya skolor

eslöv Flera nya skolor och förskolor till en kostnad som förväntas överstiga en miljard kronor.
Så ser den omfattande plan ut som Eslövs skolpolitiker ställde sig bakom i onsdags kväll.

Här är satsningarna i förslaget

Barn- och familjenämnden pekar ut några satsningar som särskilt brådskande:

q Bygg en helt ny grundskola någonstans på Karlsrobadets tomt, exempelvis där det tidigare låg en camping. Skolan ska vara treparallellig (tre klasser per årskurs), byggas i minst två plan och ha plats för 575 elever.

q Bygg en ny Sallerupskola intill den befintliga, troligen på fotbollsplanen, också med 575 platser, också två plan. När den nya skolan står klar rivs den gamla. Moduler för tre klasser ställs upp för att klara den trångboddhet som redan finns.

q Ersätt nuvarande Västerbo med en ny förskola med plats för 140 barn, klar 2019.

q Bygg ny förskola i Marieholm, där det saknas ledig kapacitet idag, ”gärna i centralt läge norr om järnävgen”. 70 platser.

q Bygg ny förskola i Stehag där det är fullt på befintliga förskolor idag och marginaler saknas. Den nya förskolan föreslås byggas söder om järnvägen, där en allt större andel av barnfamiljerna bor. Här krävs dock ett markköp. Cirka 100 platser.
q Bygg ny förskola i Flyinge med plats för 140 elever. I Flyinge är lokalsituationen så pressad att man behöver sätta ut paviljonger med 30 platser under tiden.

Därutöver listas ytterligare ett antal projekt som bör komma igång inom några år:

q En ny förskola byggs på Skogsgläntans tomt och ersätter nuvarande Skogsläntan och Åkerbo. 140 platser.

q Bygg en ny förskola centralt med 140 platser, ”gärna vid badet men flera lägen är möjliga”.

q Renovera Västra skolan.

q Planera för ytterligare två förskolor i Eslövs tätort 2022-24, med 100-140 platser vardera. De ska ligga väster om stambanan och söder om Marieholmsvägen. Ersätter Ängabo och Fridebo.

q Reservera mark och planlägg för ytterligare en förskola öster om järnvägen, nära centrum.

q Sedan tidigare är det bestämt att Källebegskolan ska flytta in i nuvarande Bergagymnasiet, samt att Ekenässkolan ska renoveras.

Skånskan har tidigare rapporterat om att det är trångbott i många av kommunens skolor och förskolor, och att en del av dem dessutom behöver renoveras eller är så slitna att de sjunger på sista versen. Därför krävs stora investeringar i nya lokaler de närmaste åren.
Nu börjar det klarna vad det är som ska byggas och när.
Vid sitt senaste sammanträde i barn- och familjenämnden, i onsdags kväll, ställde sig ledamöterna bakom ett förslag till lokalförsörjningsplan som innehåller en lång rad stora projekt. Några av dem är brådskande och bör komma igång så fort som möjligt, enligt nämnden.

Det handlar om två nya grundskolor och en ny förskola i Eslövs tätort, samt nya förskolor i Flyinge, Marieholm och Stehag.
– Det här är de mest brådskande projekten som vi behöver komma igång med snabbt, säger David Westlund (S), ordförande i nämnden.
– Det är bråttom. Vi kan annars hamna i ett läge där vi inte hinner bygga och vi måste använda dyra paviljonger, säger Per Jönsson, utredare på Barn och familj.
Räknar man samman alla satsningar på skollokaler som planeras de närmaste åren rör det sig om hundratalas miljoner, troligen en bit över miljardstrecket, enligt Per Jönsson. Ännu finns det inga närmare kostnadsberäkningar på vart och ett av projekten.

Har Eslöv råd med detta?
– Det var ett av skälen till att vi höjde skatten inför 2017. Vi har även kapital på banken och det är billigt att låna. Det stora blir att få till en bra avskrivningskostnad, så det gäller att bygga så det håller länge, säger David Westlund.

Om man inte bygger nu kommer det ändå att leda till kostnader i form av paviljonger eller andra tillfälliga lokaler, påpekar han.
– Om vi bomsar kommer vi i ett läge då vi inte får plats med våra elever.
Per Jönsson inflikar att det inte är första gången Eslöv kraftsamlar kring skolutbyggnad:
– Vi hade en period från slutet av 1980-talet och en bit in på 1990-talet som var fullt jämförbar med detta. Och det gick ju bra.
I grund och botten är det kärt besvär, menar David Westlund.
– Om 5-10 år när vi betat av den här listan kommer Eslöv att ha fantastiskt fina skolmiljöer. Det är väldigt positivt och roligt.
För att hålla nere kostnaderna har man i förslaget i möjligaste mån försökt undvika paviljonger eller andra dyra tillfälliga lokaler under byggprojekten. Förslaget att bygga nya Sallerupsskolan innan man river den gamla är ett exempel på det.
Beslutet i nämnden i onsdags fattades enligt David Westlund i enighet, så när som på att Centerpartiet ansåg att den nya förskolan i Eslöv föreslås få för många platser (140). Centern vill hellre se lite mindre enheter.
Nämndens beslut innebär inte att planeringen sätts i verket. För det krävs först och främst att även kommunstyrelsen säger ja. David Westlund berättar att man haft löpande kontakter.

I en utredning som Kamikaze Arkitekter gjort på uppdrag av kommunen, och som varit en del av underlaget i planeringen, restes frågan om Eslöv inte borde bygga någon av de nya grundskolorna öster om järnvägen. Men så ser det inte ut att bli. Där hänvisar nämnden till att det inte är i Öster som elevökningarna sker just nu.

Här är satsningarna i förslaget

Barn- och familjenämnden pekar ut några satsningar som särskilt brådskande:

q Bygg en helt ny grundskola någonstans på Karlsrobadets tomt, exempelvis där det tidigare låg en camping. Skolan ska vara treparallellig (tre klasser per årskurs), byggas i minst två plan och ha plats för 575 elever.

q Bygg en ny Sallerupskola intill den befintliga, troligen på fotbollsplanen, också med 575 platser, också två plan. När den nya skolan står klar rivs den gamla. Moduler för tre klasser ställs upp för att klara den trångboddhet som redan finns.

q Ersätt nuvarande Västerbo med en ny förskola med plats för 140 barn, klar 2019.

q Bygg ny förskola i Marieholm, där det saknas ledig kapacitet idag, ”gärna i centralt läge norr om järnävgen”. 70 platser.

q Bygg ny förskola i Stehag där det är fullt på befintliga förskolor idag och marginaler saknas. Den nya förskolan föreslås byggas söder om järnvägen, där en allt större andel av barnfamiljerna bor. Här krävs dock ett markköp. Cirka 100 platser.
q Bygg ny förskola i Flyinge med plats för 140 elever. I Flyinge är lokalsituationen så pressad att man behöver sätta ut paviljonger med 30 platser under tiden.

Därutöver listas ytterligare ett antal projekt som bör komma igång inom några år:

q En ny förskola byggs på Skogsgläntans tomt och ersätter nuvarande Skogsläntan och Åkerbo. 140 platser.

q Bygg en ny förskola centralt med 140 platser, ”gärna vid badet men flera lägen är möjliga”.

q Renovera Västra skolan.

q Planera för ytterligare två förskolor i Eslövs tätort 2022-24, med 100-140 platser vardera. De ska ligga väster om stambanan och söder om Marieholmsvägen. Ersätter Ängabo och Fridebo.

q Reservera mark och planlägg för ytterligare en förskola öster om järnvägen, nära centrum.

q Sedan tidigare är det bestämt att Källebegskolan ska flytta in i nuvarande Bergagymnasiet, samt att Ekenässkolan ska renoveras.

Läs mer:

Dagens fråga

Var det rätt att Peter Madsen dömdes till livstid för mordet på Kim Wall?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Webbkryss

×