Philip Sandberg, Camilla Neptune och Ulf Nilsson vill med sin Liberala budget ge nämnderna stort spelrum att fördela sina pengar. Vissa prioriteringar pekar partiledningen dock ut, som en musikcheck för att öka antalet platser i den kommunala musikskolan. FOTO: Joakim Stierna

Liberalerna vill spara mer än de rödgröna

LUND Istället för ett knappt överskott på 35,7 miljoner som de rödgröna föreslår i sin budget för 2018, siktar Liberalerna på att det ska bli 107 miljoner kronor över.
Partiet vill se kraftigare effektiveringar än den styrande minoriteten.

– Mitt i brinnande högkonjunktur kan vi inte ha ett resultat som når precis över vattenytan. De rödgröna tar inte höjd för oförutsedda utgifter och nästan alla investeringar måste tas med lånade pengar, säger Philip Sandberg (L), oppositionsråd.
Året därpå vill Liberalerna se ett överskott på nästan lika mycket, 106,7 miljoner och 2020 på 77,6 miljoner.
Partiet vill dels öka intäkterna något genom högre utdelning från de kommunägda bolagen. Nästa år skulle det röra sig om 30 miljoner mer från Kraftringen, 20 miljoner mer från LKF och en miljon mer från parkeringsbolaget.
Vidare vill Liberalerna minska kostnaderna i kommunen, till exempel genom ett slopat deltagande i fastighetsmässan i Cannes, införande av entréavgifter till Konsthallen och färre politiska råd och styrgrupper, som tar upp tjänstemännens tid.
Ett tredje ben för att få ihop siffrorna är att nämnderna ska effektivisera.
Liberalernas krav är här något tuffare än de rödgrönas.
Den politiska ledningens kan spara två procent, liksom kommunkontoret, tekniska nämnden, miljönämnden, kultur- och fritidsnämnden och vård- och omsorgsnämnden.
Socialnämnden och barn- och skolnämnden får ett effektiviseringskrav på 1,5 procent medan byggnadsnämnden och utbildningsnämnden slipper undan med en procent.
Att låta byggnadsnämnden effektivisera mer, som de rödgröna vill, är fel i ett läge när Lund skriker efter fler bostäder, vilket i sin tur tryggar kommunens långsiktiga tillväxt.
För skolnämnden tror Liberalerna att det går att spara genom att minska administration och genom att utnyttja lokalerna bättre. För vård- och omsorgsnämnden ser partiet att stora summor kan vinnas genom att använda ny teknik, som att ha nattlig tillsyn med hjälp av kameror istället för hembesök hos vårdtagarna.
Allt är inte bara neddragningar. Liberalerna vill skjuta till en halv miljon för att hjälpa äldre att äta bättre, 2,5 miljoner för trygghetsvärdar på Lund C och Norra Fäladen, 832 000 för att trygga driften av Håstad skola, en halv miljon i en pott för invånarna i Östra Lund att söka ur.
Vidare får biblioteket i Stångby 750 000 för att undanröja nedläggningshotet och 4H-gårdarna 605 000.
Kulturskolan stärks med fem miljoner för att möjliggöra för mer musikundervisning. 2 000 extraplatser hoppas Liberalerna att det kan bli.
– Vi tror att det är bra för eleverna och för Sveriges kompetens inom musikområdet. De framgångar landet har haft beror till stor del på vår fungerande kulturskola, säger Ulf Nilsson, Liberalernas gruppledare i fullmäktige.
Philip Sandberg uppger att nästa år, när det är valår, ska partiet presentera en gemensam budget med övriga allianspartierna.
– Men under mellanvalsperioden tycker vi det är naturligt att vi som näst största oppositionsparti lägger en egen budget för att visa väljarna vilka som är våra prioriteringar, säger han.

Dagens fråga

Cyklar du till jobbet?

  • Nej (71%, 456 Röster)
  • Ja (29%, 185 Röster)

Antal röster: 641

Loading ... Loading ...

Tv

×