Kontrapunkt stänger ner

MALMÖ Föreningen Kulturverket stänger ner sin kvarvarande verksamhet på Kontrapunkt på Västanforsgatan och hävdar på sin Facebooksida att fastighetsägaren tvingat fram en stängning.
Ägaren hävdar att föreningen själv ansvarar för att alla tillstånd är i ordning.

Och det är de inte. Som SkD berättade för en månad sedan inspekterade tjänstemän på stadsbyggnadskontoret och räddningstjänsten de lokaler föreningen hyr på Västanforsgatan efter en anmälan.
Då upptäcktes det att det saknades bygglov för användning som samlingslokaler och riktade krav mot fastighetsägaren att i efterhand söka lov. Lokalerna fick inte användas för samling innan lovet var klart, annars hotade en sanktionsavgift.

Men fastighetsägaren Eroom Properties, skickade kravet vidare till föreningen Kulturverket via företagets advokat.
”Av hyreskontraktet framgår att Kulturverket på eget ansvar och egen bekostnad ska svara för de åtgärder som myndigheter, domstol eller försäkringsbolag kan komma att kräva för lokalens nyttjande för avsedd användning”, skrev advokaten den 21 april.

På föreningens hemsida hävdas motsatsen. Under rubriken ”Stängt på obestämd tid på grund av konflikt med fastighetsägaren” skriver föreningen att man hela tiden varit i tro, att lokalerna är godkända för den verksamhet som man skrivit kontrakt om, för föreningsverksamhet respektive festlokal.
”Eroom har vetat om bygglovskravet och att det är deras ansvar utan att agera i frågan”, hävdar man.

Föreningen avslutar Facebookinlägget med att man inte exakt vet hur man ska gå vidare.
”Vi har fortfarande hopp om en lösning.”

Dagens fråga

Äter du kött?

  • Ja (90%, 926 Röster)
  • Nej (10%, 101 Röster)

Antal röster: 1 027

Loading ... Loading ...
×