Bufotes viridis har spritt sig i Malmö och stoppar nu en ny detaljplan.

Vill pröva paddbeslut

LIMHAMN Politikerna ger inte upp striden om planen för Limhamns gamla skjutbana.
Planen upphävdes sedan den grönfläckig paddan observerats i området. Men observationerna skedde långt efter det att planen antagits.

Bufotes viridis, den sällsynta grönfläckiga paddan, fortsätter att spela huvudrollen i en formalistrid mellan politikerna i Malmös stadsbyggnadsnämnd och mark- och miljödomstolen i Växjö.
Domstolen upphävde för ett tag sedan detaljplanen för ett område vid Limhamns gamla skjutbana, en plan som ger JM och Peab bostad möjlighet att bygga omkring 550 nya bostäder.
Domstolen ansåg att nämnden också borde ha gjort en miljökonsekvensbeskrivning i anslutning till planen eftersom den grönfläckiga paddan observerats i området.
”Mark- och miljödomstolen bedömer vidare att det är stor risk för att den grönfläckiga paddans livsmiljö kan komma att skadas eller förstöras om aktuell detaljplan genomförs och detta innebär således en betydande miljöpåverkan. Kommunen borde därför ha upprättat en miljökonsekvensbeskrivning”, skrev domstolen, och påpekade att paddan observerades i området i mitten av mars och innan dess synts till både väster, sydväst, nordväst och nordost om planområdet.

Men observationen i planområdet gjordes efter det att planen antagits, säger politikerna
– Så det vi vill få prövat är om man kan riva upp vårt beslut baserat på fynd av paddor långt efter antagandet, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Märta Stenevi (MP).

Johan Emanuelson, chef för stadsbyggnadskontorets strategiavdelning, ifrågasätter också observationen.
– Inrapporteringen sker i Artdatabasen, en databas som är öppen för alla. Så tillförlitligheten är kanske inte jättehög, säger han.
Stadsbyggnadsnämnden ansöker nu om prövningstillstånd hos mark- och miljööverdomstolen. Paddärendet är principiellt intressant.
”Det har inte funnits någon anledning för kommunen att, i inledningsskedet av planarbetet eller senare under tiden fram till antagandet av detaljplanen, komma fram till slutsatsen att en miljökonsekvensbeskrivning borde ha upprättas. Datering och omfattning av inrapporterade fynd är faktorer som styrker detta faktum”, står det i ansökan som nu ska skickas till högsta instans i Stockholm.
I ansökan påpekar nämnden också att man skyddat paddan på andra ställen. I närområdet har kommunen anlagt dammar för paddan att hålla till i och i utfyllnaden för Norra hamnen undantogs ett 15 hektar stort område för paddan.

Och om nu planen skulle få klartecken av högsta instans, så skyddas paddan ändå av artskyddsförordningen, säger Märta Stenevi.
– Artskyddet är något man måste ta hänsyn till i bygglovsprocessen. Så paddorna är skyddade oavsett.

Läs mer:

Dagens fråga

Äter du kött?

  • Ja (90%, 926 Röster)
  • Nej (10%, 101 Röster)

Antal röster: 1 027

Loading ... Loading ...
×