Svalövs kommun är på väg att lansera en välfärdsport som innebär att alla ska få tillgång till bredband - även de på landsbygden.

Ny leverantör ska ge landsbygd bredband

Svalöv När Länsstyrelsen för en månad sedan drog in bidraget till bredbandsleverantören Svenska stadsnät stod Svalöv inför ett dilemma. För att kunna leverera bredband till landsbygden fick kommunen skriva ett avtal med en ny leverantör.

I juni 2015 skrev Svalövs kommun ett samarbetsavtal med Svenska stadsnät om bredbandsutbyggnad i hela kommunen.
Kommunens intentioner är att 95 procent av alla hushåll ska vara uppkopplade via bredband år 2020.

Sedan Svenska stadsnät påbörjade jobbet för ett drygt år sedan har man lyckats leverera till sex tätorter: Svalöv, Teckomatorp, Billeberga, Tågarp, Röstånga och Kågeröd.
– Vi är jättenöjda med deras arbete. Det har gått över förväntan, säger Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef i Svalöv.
Men i april meddelade Länsstyrelsen att aktörer inom bredbandsutbyggnad inom Svalövs kommun inte skulle beviljas något bidrag.
Då meddelade Svenska stadsnät att man inte skulle ha råd att fortsätta arbetet utanför tätorterna i den takt som kommunen önskade.
Samtidigt hade den rikstäckande bredbandsleverantören IP-Only visat intresse för att verka i Svalöv och då såg kommunen en möjlighet att skriva ett samarbetsavtal även med dem.
– Det är ett stort företag och en aktör vi kan räkna med. De levererar redan i många skånska kommuner, bland andra Helsingborg och Örkelljunga, säger Olof Röstin (M), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

På förvaltningens rekommendation tog därför nämnden beslut i förra veckan om att ett avtal skrivs med IP-Only.
Avtalen med de två leverantörerna löper parallellt men innebär ingen merkostnad för kommunen säger Mats Dahlberg.
– Vi har likalydande avtal med de två företagen. De kontaktar alla fastighetsägare och efter intresseanmälningar görs affärer upp dem emellan. Kommunen hjälper till med marknadsföring, information samt snabb handläggning vad gäller bygglov när det ska grävas i marken, säger han.
Med andra ord uppstår en konkurrenssituation mellan Svenska stadsnät och IP-Only i de områden där båda vill agera. Detta kommer antagligen ske där fastigheter står någorlunda tätt.
– Inget av företagen kommer att behandlas exklusivt av kommunen utan vi ska se till att allt sker med öppen dialog. Jag tror att de kommer komplettera varandra bra, säger Mats Dahlberg.

Avtalet med IP-Only sträcker sig till slutet av år 2020 och de ska inom kort börja kontakta boende på landsbygden för att få in intresseanmälningar.
När man fått ihop det man anser vara tillräckligt många inom ett område kör man igång med att lägga kablar.
Mats Dahlberg tror att den delen kan ta sin början mot slutet av 2017.
I avtalet står att man har som mål att nå ut till alla bostäder. Kommunens egna intentioner om att 95 procent av hushållen ska kunna surfa på nätet år 2020 är man viss om att uppnå.
– Det finns alltid risk att det uppstår blinda fläckar där det är långt mellan husen, det är därför vi inte kan garantera 100 procent. Men om de uppstår får vi självklart följa upp dem, säger Mats Dahlberg.

Läs mer:

Dagens fråga

Var det rättvist att Real Madrid vann Champions League?

Loading ... Loading ...

Tv

×