Kvarteret Tranbäret i Eslöv skissat ur en vy från sydväst. SKISS: ESLÖVS KOMMUN

Villor i två plan får byggas i väster

ESLÖV Åtta nya tomter, avsedda för villabebyggelse, är på gång på Bäckdala, längst ut mot jordbrukslandskapet i västra delen av tätorten Eslöv. Nu får man bygga i två plan där.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid förra mötet att skicka ut detaljplanen som medger detta på granskning.
Det handlar om ny bebyggelse i kvarteret Tranbäret. Den gällande detaljplanen tillåter endast grupphusbebyggelse där men det finns idag en stor efterfrågan på styckhustomter i Eslövs tätort.
Detaljplanen var på samråd i januari och februari och det var efter den man beslöt att det gick bra att bygga villor i två plan där istället för bara ett.

Planområdet utgör det yttersta kvarteret i bostadsområdet Bäckdala, det senast utbyggda småhusområdet i Eslöv, allra längst västerut i gränsen till jordbrukslandskapet. Söder om planområdet finns en anlagd dagvattenpark, jordbruksmark och Västra Sallerups kyrkby. Norr om området finns planlagd mark för ett ytterligare bostadsområde, Långåkra.
Marken ägs av Eslövs kommun.

Dagens fråga

Äter du kött?

  • Ja (90%, 926 Röster)
  • Nej (10%, 101 Röster)

Antal röster: 1 027

Loading ... Loading ...
×